1. sestanek programskega odbora Toporišičevo leto

V torek, 14. aprila 2015 se je v prostorih Posavskega muzeja Brežice prvič sestal programski odbor Toporišičevo leto. Udeležence je najprej nagovorila Alenka Černelič Krošelj, direktorica Posavskega muzeja Brežice. Izrazila je veselje, da so se povabljeni odzvali pozitivno in da so pripravljeni sooblikovati program. V nadaljevanju je besedo predala Ivanu Molanu, županu Občine Brežice, ki je podprl prizadevanja, da se ustrezno obeleži 90-letnica rojstva akademika prof. dr. Jožeta Toporišiča, ki je bil tudi častni občan Občine Brežice.

Zbrane je pozdravila tudi mag. Tea Bemkoč, direktorica Knjižnice Brežice. Knjižnica bo skupaj in pod okriljem Toporišičevega leta praznovala 70-letnico delovanja po drugi svetovni vojni. V Knjižnici Brežice so z akademikom uspešno sodelovali že za časa njegovega življenja. Še naprej bodo skrbeli za njegovo bogato dediščino.

V imenu Civilne iniciative Mostec je vse prisotne pozdravila Irena Majce. Prisotnim se je zahvalila za udeležbo in jim predstavila okvirni program Toporišičevega leta. K oblikovanju in izvršitvi kratkoročnih ter dolgoročnejših nalog je povabila tudi vse ostale, ki so sodelovali z akademikom.

Prisotne sta nagovorila tudi jezikoslovčeva sinova, Andrej in Tomaž Toporišič. Pozdravila in podprla sta prizadevanja lokalne iniciative ter obljubila sodelovanje pri aktivnostih, ki jih bo programski odbor načrtoval in izvedel.

Po izjemno uspešnem in rodovitnem sestanku smo se člani programskega odbora odpravili na Mostec, kjer nas je skupaj s predstavniki Brodarsko-turističnega društva Mostec sprejel in pozdravil Matjaž Savnik, predsednik Vaške skupnosti Mostec. V Toporišičevi rojstni hiši je lastnica Terezija Toporišič ob pomoči vaščank pripravila pogostitev. Ob razpravah o nadaljnjih aktivnostih se je prijetno druženje nadaljevalo tudi med vožnjo z brodom po Savi.

 

Obisk v sklopu Unescovega projekta Jezik nas povezuje

V petek, 5. junija 2015, so nas v sklopu Unescovega projekta Jezik nas povezuje v spremstvu brežiških dijakov obiskali gosti iz Avstrije – z Inštituta za slavistiko. Direktorica Knjižnice Brežice, mag. Tea Bemkoč, jih je popeljala po knjižnici in jim predstavila posamezne oddelke. Mateja Kus je gostom predstavila Toporišičev kot. V Dvorani Savice Zorko smo si ogledali delček dokumentarnega filma o akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču – Samotni hodec skozi neprijazni čas.

 

Obisk zaposlenih z Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Ljubljana

V petek, 12. junija 2015, so nas obiskali zaposleni na Filozofski fakulteti Ljubljana – Oddelek za slovenistiko. Direktorica Knjižnice Brežice, mag. Tea Bemkoč, jih je popeljala po knjižnici in jim predstavila posamezne oddelke. Ogledali smo si Toporišičev kot in domoznansko zbirko Knjižnice Brežice.

Po ogledu je direktorica zbrane seznanila z Elizabeto Savico Zorko, prvo upravnico Knjižnice Brežice. V zaključku smo si ogledali razstavo Šest desetletij Knjižnice Brežice, stalno razstavo dokumentov iz 60-letnega razvoja Knjižnice Brežice po drugi svetovni vojni, ki je vsebinsko vezana na delovanje Knjižnice Brežice. Ogledali smo si fotografije prostorov, v katerih je knjižnica delovala v teh desetletjih, kot tudi zapise o prelomnih dogodkih, pomembnih za zgodovino ustanove.

 
 
Preostale objave (besedni in fotografski utrinki) so dostopne na Facebook profilu TOPORIŠIČEVO LETO