Cobiss+

COBISS+ je namenjen vsakomur, ki išče relevantne informacije ali gradivo, ki je na voljo v slovenskih knjižnicah, tudi če gre za elektronsko gradivo.

S klikom na spodnjo ikono COBISS+ vstopite v lokalno bazo Knjižnice Brežice, kjer lahko pričnete z iskanjem gradiva iz vseh oddelkov Knjižnice Brežice.

Lahko pa gradivo iščete po posameznih oddelkih: BrežiceCerklje ob KrkiPišece.

 

COBISS+ knjižnicam in uporabnikom knjižnic omogoča online dostop do naslednjih baz podatkov:

 1. vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI
  (skupni katalog slovenskih knjižnic, ki sodelujejo v sistemu COBISS.SI; dobimo informacijo, katere knjižnice v Sloveniji imajo določeno gradivo – možno je tudi iskanje gradiva po posameznih knjižnicah v Sloveniji)

 2. lokalne baze podatkov
  (katalogi knjižnic v sistemu COBISS.SI)

 3. druge baze podatkov v sistemu COBISS.SI
  (specializirane baze podatkov, ki so del sistema COBISS.SI)

 4. drugi informacijski viri
  (tuje in domače specializirane baze podatkov)


Osnovne vrste gradiva, po katerih lahko poizvedujemo, so:
 monografske publikacije, serijske publikacije, članki, zvočni posnetki, video posnetki, filmi, kartografsko gradivo, notno gradivo, slikovno gradivo, igrače – predmeti, računalniški zapisi, izvedena dela.

Gradivo je lahko v tiskani ali elektronski obliki. Zapisi lahko vsebujejo tudi povezave do celotnih besedil.

 

Iskanje v bazah podatkov

V vzajemni bibliografski bazi podatkov COBIB.SI, lokalnih bazah podatkov knjižnic in drugih bazah podatkov lahko uporabimo enega od naslednjih načinov iskanja:

 1. Osnovno iskanje
  V iskalno okno vnesemo enega ali več pojmov za iskanje. Iskanje sprožimo s tipko Enter ali s klikom na gumb Poišči. Pojme za iskanje krajšamo z zvezdico *. Rezultat iskanja je vsak zapis, v katerem so vpisane vse besede iz iskalnega pojma. Iščemo lahko po besedah ali po besednih zvezah. Iskanje lahko omejimo na vrsto zapisa.

 2. Izbirno iskanje
  Uporabimo iskalni obrazec. V levem stolpcu izbiramo kategorije, po katerih želimo omejiti iskanje (avtor, naslov, ključne besede, vrsta gradiva, jeziki), v desnem stolpcu izbiramo logične operatorje za kombiniranje pojmov.

 3. Ukazno iskanje 
  V iskalno okno vpišemo iskalni niz, sestavljen iz predpon in pripon, pojmov za iskanje ter logičnih in kontekstnih operatorjev.

Izberemo tisti način iskanja, ki nam v danem primeru najbolj ustreza. Osnovno iskanje je namenjeno splošnemu poizvedovanju. Pri izbirnem ali ukaznem iskanju se z natančnejšim oblikovanjem iskalne zahteve lahko bolj približamo želenim rezultatom.

Več o načinih iskanja: osnovno iskanjeizbirno iskanjeukazno iskanje.

 

 

Profil MOJ COBISS

Uporabniški profil Moj COBISS vam omogoča dostop do servisa Moje knjižnice, do zgodovine vaših iskanj in police z gradivom ter prilagoditev vmesnika COBISS+.

Za prijavo v profil lahko uporabite račun Moje knjižnice, ArnesAAI, Google, Facebook ali svoj e-naslov. Predlagamo, da izbrani račun uporabite pri vseh naslednjih prijavah. V nasprotnem primeru si namreč oblikujete drugi profil, ki ni povezan s prvim.

Podrobnosti na povezavi Prijava.

 

 

Servis MOJE KNJIŽNICE

Servis Moje knjižnice uporabnikom omogoča vpogled v izposojeno, rezervirano in drugo gradivo, zgodovino izposoj, medknjižnično izposojo, dolgove in omejitve v knjižnici, e-obveščanje in druge storitve, ki jih knjižnica ponuja svojim uporabnikom.

Za uporabo servisa Moje knjižnice je potrebna prijava:

 1. v spustnem seznamu poiščite akronim domače knjižnice ali tega vpišite ročno (SIKBRE),
 2. navedite številko članske izkaznice in
 3. vpišite geslo (ob vpisu v knjižnico ste ga pridobili pri knjižničarju).


S klikom na želeno knjižnico ali na želeno številko članske izkaznice pridemo na stran s podatki o izposojenem gradivu. Nad seznamom je menijska vrstica, kjer lahko preklapljamo med različnimi knjižnicami, ki smo jih dodali, uporabimo povezavo do domače spletne strani, prikličemo delovni čas ali naslov, telefonsko številko in e-naslov izbrane knjižnice. V desnem delu menijske vrstice se izpišeta številka članske izkaznice in datum njene veljavnosti.

_____________________________________________________________________________________

GRADIVO

Po prijavi v servis Moje knjižnice je prikazano vse evidentirano gradivo izbrane knjižnice. Razporejeno je v štiri sezname na posameznih zavihkih:

 • Izposojeno (gradivo, ki smo si ga izposodili na dom)
 • Rezervirano (gradivo, ki smo ga rezervirali, rezervirano gradivo, ki nas že čaka v knjižnici ...)
 • Drugo gradivo (gradivo, ki smo si ga izposodili v čitalnico, izgubljeno gradivo ...)
 • E-knjige (e-knjige, ki smo si jih izposodili na portalu za izposojo e-knjig)

Glede na storitve, ki jih knjižnica omogoča svojim članom, lahko pri izposojenem gradivu podaljšamo rok izposoje, pri rezerviranem gradivu pa prekličemo rezervacijo.

_____________________________________________________________________________________

PODALJŠANJE ROKA IZPOSOJE

Podaljšanje roka izposoje preko COBISS+ je možno samo v knjižnicah, ki svojim članom omogočajo to storitev. Poleg tega morajo biti izpolnjeni še naslednji pogoji:

 1. imeti moramo dovoljenje knjižnice za podaljševanje roka izposoje
 2. poravnane morajo biti vse morebitne obveznosti do knjižnice (članarina, zamudnina, opomini ...)
 3. pri gradivu ne sme biti omejitev, ki onemogočajo podaljšanje roka izposoje

 

 • Rok izposoje lahko podaljšate največ trikrat.

 • Rok izposoje za posamezni izvod gradiva podaljšamo tako, da v seznamu izposojenega gradiva označimo potrditveno polje ob izvodu (1. stolpec) in nato kliknemo gumb Podaljšaj izbrano. Če želimo podaljšati rok izposoje za vse izposojeno gradivo hkrati, označimo potrditveno polje v naslovni vrstici tabele in nato kliknemo gumb Podaljšaj izbrano.

 • Nad zavihki z evidentiranim gradivom se izpiše sporočilo o tem, koliko izvodov izposojenega gradiva je bilo izbranih za podaljšanje ter za koliko izbranih izvodov je bil rok izposoje uspešno oziroma neuspešno podaljšan.

 • Če je bil rok izposoje uspešno podaljšan, se pri izvodu pokaže zelena kljukica, v stolpcu Vrniti do pa se izpiše novi rok vrnitve. Izvod se v seznamu gradiva razvrsti glede na rok vrnitve.

 • Če roka izposoje ni možno podaljšati za celotno obdobje podaljšanja, ker je število podaljšanj omejeno, se izpiše opozorilo: Roka izposoje ni možno podaljšati. ali Podaljšanje ni bilo uspešno.

 • Če je v seznamu izposojenega gradiva namesto potrditvenega polja pred izvodom opozorilni znak, roka izposoje ni možno podaljšati. Po pomiku z miško na izvod se v zaslonskem namigu izpiše pojasnilo, zakaj podaljšanje roka izposoje ni možno.

 • Za izposojene e-knjige podaljšanje roka izposoje ni možno.

_____________________________________________________________________________________

REZERVACIJA GRADIVA

Po uspešnem iskanju gradiva in prikazu rezultatov iskanja lahko s klikom na posamezen zapis prikličemo podrobnejše podatke o gradivu in zalogi v posameznih knjižnicah. Če knjižnica omogoča rezervacije gradiva in član nima posebnih omejitev v zvezi z rezervacijami, lahko s klikom na gumb Rezerviraj gradivo rezerviramo.

Za uporabo te možnosti moramo biti prijavljeni v COBISS+ in imeti v profilu Moj COBISS dodano knjižnico, v kateri izvajamo rezervacijo. Če je v servisu Moje knjižnice dodanih več knjižnic, nas sistem ob izvedbi rezervacije vpraša, pri kateri knjižnici in članski številki želimo izvesti rezervacijo. Če v servisu Moje knjižnice še nimamo dodanih knjižnic, sistem zahteva avtorizirano prijavo za to knjižnico.

 

Po potrditvi izbora za rezervacijo in uspešni prijavi v COBISS+ se izvede rezervacija (če ne velja nobena omejitev). Izpišejo se podatki o rezerviranem izvodu in ustrezno sporočilo:

 • Pri rezervaciji prostega izvoda se izpiše: Prosto gradivo smo rezervirali za vas. Ko bo gradivo pripravljeno, vas bomo obvestili po e-pošti. ali Prosto gradivo smo rezervirali za vas. Izbrano gradivo bo čakalo v knjižnici do dd.mm.llll.

 • Pri rezervaciji izvoda, ki ni prost, se izpiše: Rezervirali ste gradivo, ki ni prosto. Ko bo dostopno, vas bo knjižnica obvestila v skladu z načinom obveščanja. Rezervacija velja do dd.mm.llll. ali Gradivo je rezervirano. Prosimo, da preverite, kdaj bo dostopno. Rezervacija velja do dd.mm.llll.

 

Rezervirano gradivo se doda v seznam rezerviranega gradiva, ki si ga lahko ogledamo s klikom na zavihek Rezervirano v servisu Moje knjižnice.

Če je izvod možno rezervirati, vendar je rezervacija neuspešna, se po kliku na gumb Rezerviraj izpišeta sporočilo Rezervacija ni uspela. in sporočilo o razlogu za to.

_____________________________________________________________________________________

PREKLIC REZERVACIJ

Prekličemo lahko rezervacijo gradiva, ki:

 • je trenutno izposojeno pri drugem članu (smo v čakalni vrsti)
 • je v obdelavi
 • že čaka na nas v knjižnici

Posamezno rezervacijo prekličemo tako, da v seznamu rezerviranega gradiva označimo potrditveno polje ob gradivu (1. stolpec) in nato kliknemo gumb Prekliči izbrano. Če želimo preklicati vse rezervacije hkrati, označimo potrditveno polje v naslovni vrstici tabele in nato kliknemo gumb Prekliči izbrano.

Po kliku na gumb Prekliči izbrano se v prvem stolpcu pri gradivu pokaže opozorilni znak, v stolpcu Status pa se izpiše sporočilo: Rezervacija preklicana. Gradivo je izbrisano iz seznama rezerviranega gradiva.

Če je v seznamu rezerviranega gradiva v prvem stolpcu opozorilni znak, rezervacije ni možno preklicati, ker je knjižnica omejila preklic rezervacije glede na trenutni status gradiva v izposoji. Iz zaslonskega namiga je razviden razlog, zakaj rezervacije ni možno preklicati.

_____________________________________________________________________________________

Storitev Moje knjižnice omogoča še pregled in izvedbo:

 • ZGODOVINA IZPOSOJ
 • MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA
 • DOLGOVI, OMEJITVE
 • E-OBVEŠČANJE
 • SPREMEMBA GESLA

Podrobnosti na povezavi storitve Moje knjižnice.