E-vpisnica za člane do 18. leta starosti

Številka člana: ____________________

 
Kategorija (označite ustrezno)

Obvezne podatke za vpis zbiramo na podlagi 15. člena Zakona o knjižničarstvu. Vaše podatke bomo hranili in obdelovali v skladu z ZVOP-1 in uredbo GDPR.

Izjavljam, da želim postati član/-ica Knjižnice Brežice (v nadaljevanju knjižnica) in sem seznanjen/-a ter se bom ravnal/-a po Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Brežice. S podpisom potrjujem pravilnost zgoraj navedenih podatkov in zagotavljam, da bom vsako spremembo sporočil/-a knjižnici. Seznanjen/-a sem z možnostjo, da lahko članstvo kadarkoli prekličem. S podpisom dovoljujem uporabo osebnih podatkov v času članstva za potrebe knjižnice.

Datum: ____________________

Podpis: ____________________

Podpisani/-a dovoljujem, da se moj otrok včlani v Knjižnico Brežice. Obvezujem se, da bo knjižnično gradivo redno vračal in ravnal v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Brežice.

S podpisom dovoljujem uporabo osebnih podatkov v času članstva za potrebe Knjižnice Brežice v skladu z ZVOP-1 in uredbo GDPR.

Datum: ____________________

Podpis: ____________________

E-obveščanje o izobraževanjih, dogodkih, storitvah ter drugih, s knjižnico povezanih dejavnostih

S podpisom soglašam, da me Knjižnica Brežice (v nadaljevanju knjižnica) na e-naslov ______________________________________________________ obvešča o izobraževanjih, dogodkih, storitvah ter drugih, s knjižnico povezanih dejavnostih.

Podatki se bodo v knjižnici hranili do preklica. Skrbno jih bomo hranili in obdelovali v skladu z ZVOP-1 in uredbo GDPR. Poleg e-naslova bomo hranili tudi ime in priimek člana. Podatke lahko kadarkoli pregledate, zahtevate njihov popravek ali popoln izbris. Prav tako lahko to soglasje prekličete in se odjavite od prejemanja obvestil/vabil knjižnice.

Podpis: __________________________

 

Kakšna je vsota 5 in 2?