E-vpisnica za člane do 18. leta starosti

Številka člana: ____________________

 
Kategorija (označite ustrezno)

Izjavljam, da želim postati član Knjižnice Brežice in da se bom ravnal/a po njenem poslovniku. S podpisom dovoljujem uporabo osebnih podatkov v času članstva za potrebe knjižnice v skladu z ZVOP-1, člen 24.

Datum: ____________________

Podpis: ____________________

Podpisani dovoljujem, da se moj otrok včlani v Knjižnico Brežice. Obvezujem se, da bo knjižnično gradivo redno vračal in ravnal v skladu s poslovnikom knjižnice.
S podpisom dovoljujem uporabo osebnih podatkov v času članstva za potrebe knjižnice v skladu z ZVOP-1, člen 24.

Datum: ____________________

Podpis: ____________________

 
Želim prejemati vabila in obvestila po navadni pošti
 
Želim prejemati vabila in obvestila po e-pošti

Podpis: ___________________

Seštejte 3 in 1.