E-vpisnica za odrasle

Številka člana: ____________________

Izjavljam, da želim postati član Knjižnice Brežice in da se bom ravnal/a po njenem poslovniku. S podpisom dovoljujem uporabo osebnih podatkov v času članstva za potrebe knjižnice v skladu z ZVOP-1, člen 24.

Datum: ____________________

Podpis: ____________________

 
Kategorija (označite ustrezno)
 
Želim prejemati vabila in obvestila po navadni pošti
 
Želim prejemati vabila in obvestila po e-pošti

Podpis: ____________________

Seštejte 4 in 7.