E-vpisnica za odrasle

Številka člana: ____________________

 
Spol

Izjavljam, da želim postati član Knjižnice Brežice in da se bom ravnal/a po njenem poslovniku. S podpisom dovoljujem uporabo osebnih podatkov v času članstva za potrebe knjižnice v skladu z ZVOP-1, člen 24.

Datum: ____________________

Podpis: ____________________

 
Kategorija (označite ustrezno)
 
Izobrazba
 
Želim prejemati vabila in obvestila po navadni pošti
 
Želim prejemati vabila in obvestila po e-pošti

Podpis: ____________________

Kakšna je vsota 5 in 7?