Knjižne in neknjižne novosti v Knjižnici Brežice

V nadaljevanju so napisana kratka navodila do spletnih seznamov tekoče nabavljenega knjižnega in neknjižnega gradiva po mesecih. Gradiva, ki je še v procesu nabave, si še ni mogoče izposoditi. 

Kliknite link: COBISS/OPAC Knjižnica Brežice

  1. nato kliknite UKAZNO,
  2. v prazno okence vpišite ukaz: DA=201301* (mesec januar). Na koncu ukaza vpišite številko meseca, za katerega želite seznam novega knjižnega gradiva (npr. za mesec oktober DA=201310*) in
  3. pritisnite "POIŠČI".

Seznam gradiva nabavljenega s sredstvi Ministrstva za kulturo v letu 2015

Seznam gradiva nabavljenega s sredstvi Ministrstva za kulturo v letu 2016

Seznam je dostopen s klikom na zlatoobarvano besedilo: Seznam gradiva nabavljenega s sredstvi MzK v letu 2016

Seznam nabavljenega gradiva, ki ga je v letih 2015 in 2016 sofinancirala JAK