Knjižnična mreža

Osnovna dejavnost zavoda se opravlja v osrednji knjižnici in kolekciji premičnih zbirk ter na postajališčih potujoče knjižnice, ki tvorijo knjižnično mrežo zavoda:

  • Osrednja knjižnica: Knjižnica Brežice.
  • Kolekciji premičnih zbirk: oddelek Cerklje ob Krki in oddelek Pišece.
  • Potujoča knjižnica: postajališča potujoče knjižnice.

Oblikovanje knjižnične mreže narekujejo potrebe prebivalstva po stalni prisotnosti knjižničarske dejavnosti v posameznem okolju.

 

Knjižnica Brežice

Knjižnica Brežice, Trg Jožeta Toporišiča 1, 8250 Brežice
07 49 62 649, 07 49 62 645
07 49 62 539 (faks)
info@knjiznica-brezice.si  

Oddelek Cerklje ob Krki

Vojašnica Jerneja Molana Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 4 a, 8263 Cerklje ob Krki
07 49 53 521
Bibliotekarka Andreja Dvornik
andreja.dvornik@knjiznica-brezice.si 

Oddelek Pišece

Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece, Pišece 34, 8255 Pišece
Bibliotekarka Simona Kene
simona.kene@knjiznica-brezice.si

Posavska potujoča knjižnica

zanjo Valvasorjeva knjižnica Krško, Cesta krških žrtev 26, 8270 Krško
040 765 004
Bibliotekar Matjaž Stibilj
Voznik - knjižničar Marjan Mrgole
info@posavska-potujoca.si