14.09.2017

(Četrtek)
09:00 - 11:30

Srečanje bralnega kluba Mlade lastovke in Lastovke

V sodelovanju z Domom upokojencev Brežice praviloma vsak četrtek v mesecu izvajamo bralna kluba Mlade lastovke (med 9.00 in 10.00) ter Lastovke (med 10.00 in 11.30). Prebiramo krajša literarna in polliterarna besedila slovenskih avtorjev.