11.04.2018

(Sreda)
08:00 - 09:30

Rastem z e-viri

Dijakom 2. letnika Ekonomske in trgovske šole Brežice bomo predstavili e-vire, ki jih Knjižnica Brežice brezplačno ponuja svojim članom.

Pokukali bomo v spletno knjižnico BIBLOS, raziskovali po Britannici, Europeani, EBSCOhost-u, dLib-u in si pogledali PressReader, ki ponuja 4.000 naslovov dnevnega časopisja in revij iz več kot 100 držav. Ogledali si bomo tudi elektronsko izdajo Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 2).

Dijaki bodo aktivno sodelovali pri raziskovanju in se ob tem učili prepoznati relevantne vire, jih uporabiti in navajati pri svojem delu.

Knjižničarka na obisku

Knjižničarka Andreja bo obiskala učence 1. razreda Osnovne šole Cerklje ob Krki. V sklopu letošnjega Cankarjevega leta bo zanje pripravila učno uro o Ivanu Cankarju.

Knjižničarka na obisku

Knjižničarka Andreja bo obiskala učence 2. razreda Osnovne šole Cerklje ob Krki. V sklopu letošnjega Cankarjevega leta bo zanje pripravila učno uro o Ivanu Cankarju.

Knjižničarka na obisku

Knjižničarka Andreja bo obiskala učence 3. razreda Osnovne šole Cerklje ob Krki. V sklopu letošnjega Cankarjevega leta bo zanje pripravila učno uro o Ivanu Cankarju.

Bralno-pogovorno o Grčiji