18.04.2018

(Sreda)
07:30 - 09:00

Franceta Prešerna knjižnični žur

Obiskali nas bodo učenci 8. razreda Osnovne šole Pišece. S pomočjo različnih informacijskih virov bodo reševali domiselne vprašalnike, ki vključujejo vprašanja o Prešernovem življenju in delu. Hkrati jih bo knjižničarka usmerila v samostojne uporabnike knjižnice.

Rastem z e-viri

Devetošolci iz Osnovne šole Pišece bodo v Knjižnici Brežice spoznali uporabo e-knjig in e-virov.