09.05.2018

(Sreda)
08:00 - 12:00

Cankar se predstavi

Knjižničarka Andreja bo obiskala učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja Osnovne šole Artiče in jim v sklopu letošnjega Cankarjevega leta pripravila učno uro o Ivanu Cankarju (za vsak razred posebej). 

Vrtec na obisku

Obiskali nas bodo otroci in vzgojiteljice iz skupine Srčki (Vrtec Mavrica Brežice). Knjižničarka jim bo prebrala pravljico in jih popeljala v čudoviti svet domišljije.

Rastem z e-viri

Študentom Višje strokovne šole Brežice bomo predstavili uporabo e-knjig in e-virov.