09.01.2019

(Sreda)
08:00 - 10:00

Ljudsko slovstvo in Rastem z e-viri

Devetošolcem Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova
bomo predstavili slovensko ljudsko slovstvo ter uporabo e-knjig in e-virov.