April 2018

(Torek)
16:30 - 17:30

Pravljica z ustvarjalnico

(Sreda)
07:45 - 09:15

Rastem s knjigo za osnovnošolce

 Obiskali nas bodo učenci 7. razreda Osnovne šole Velika Dolina. Predstavili jim bomo delovanje knjižnice, jih seznanili s programom Cobiss in jim podelili leposlovno knjigo. Za šolsko leto 2017/2018 je bila na podlagi javnega razpisa JAK izbrana knjiga pisatelja Mihe Mazzinija - ZVEZDE VABIJO. Projekt je del sistematične podpore razvoja bralne kulture.

Kako dobro poznam Andersena?

Na mladinskem oddelku Knjižnice Brežice nas bodo obiskali učenci 5. razreda Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova in Osnovne šole Kapele. Znotraj razreda bodo tekmovali v poznavanju življenja in vsebine del največjega svetovnega pravljičarja H. C. Andersena.

(Četrtek)
09:00 - 10:30

Knjižničarka na obisku

Knjižničarka Vera bo obiskala tri skupine vrtčevskih otrok v Globokem.

Darja Sekulić: Zdravljenje notranjega otroka

(Sobota)
18:00 - 20:00

Pesniški turnir 2018 (2. polfinalni večer)

(Sreda)
08:00 - 09:30

Rastem z e-viri

Dijakom 2. letnika Ekonomske in trgovske šole Brežice bomo predstavili e-vire, ki jih Knjižnica Brežice brezplačno ponuja svojim članom.

Pokukali bomo v spletno knjižnico BIBLOS, raziskovali po Britannici, Europeani, EBSCOhost-u, dLib-u in si pogledali PressReader, ki ponuja 4.000 naslovov dnevnega časopisja in revij iz več kot 100 držav. Ogledali si bomo tudi elektronsko izdajo Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 2).

Dijaki bodo aktivno sodelovali pri raziskovanju in se ob tem učili prepoznati relevantne vire, jih uporabiti in navajati pri svojem delu.

Knjižničarka na obisku

Knjižničarka Andreja bo obiskala učence 1. razreda Osnovne šole Cerklje ob Krki. V sklopu letošnjega Cankarjevega leta bo zanje pripravila učno uro o Ivanu Cankarju.

Knjižničarka na obisku

Knjižničarka Andreja bo obiskala učence 2. razreda Osnovne šole Cerklje ob Krki. V sklopu letošnjega Cankarjevega leta bo zanje pripravila učno uro o Ivanu Cankarju.

Knjižničarka na obisku

Knjižničarka Andreja bo obiskala učence 3. razreda Osnovne šole Cerklje ob Krki. V sklopu letošnjega Cankarjevega leta bo zanje pripravila učno uro o Ivanu Cankarju.

Bralno-pogovorno o Grčiji

(Četrtek)
18:00 - 19:30

»IzBRANO s Primusom«: mag. Severin Lipovšek o prehrani z nizkim vnosom ogljikovih hidratov 

(Petek)
08:00 - 09:45

Rastem s knjigo za osnovnošolce

 Obiskali nas bodo učenci 7. razreda Osnovne šole Bizeljsko. Predstavili jim bomo delovanje knjižnice, jih seznanili s programom Cobiss in jim podelili leposlovno knjigo. Za šolsko leto 2017/2018 je bila na podlagi javnega razpisa JAK izbrana knjiga pisatelja Mihe Mazzinija - ZVEZDE VABIJO. Projekt je del sistematične podpore razvoja bralne kulture.

Franceta Prešerna knjižnični žur

Obiskali nas bodo učenci 8. razreda Osnovne šole Bizeljsko. S pomočjo različnih informacijskih virov bodo reševali domiselne vprašalnike, ki vključujejo vprašanja o Prešernovem življenju in delu. Hkrati jih bo knjižničarka usmerila v samostojne uporabnike knjižnice.

(Ponedeljek)
08:30 - 09:45

Kako dobro poznam Andersena?

Na mladinskem oddelku Knjižnice Brežice nas bodo obiskali učenci 5. b-oddelka Osnovne šole Brežice. Znotraj razreda bodo tekmovali v poznavanju življenja in vsebine del največjega svetovnega pravljičarja H. C. Andersena.