Maj 2018

(Četrtek)
09:45 - 11:10

Rastem s knjigo za osnovnošolce

 Obiskali nas bodo učenci 7. razreda Osnovne šole Pišece. Predstavili jim bomo delovanje knjižnice, jih seznanili s programom Cobiss in jim podelili leposlovno knjigo. Za šolsko leto 2017/2018 je bila na podlagi javnega razpisa JAK izbrana knjiga pisatelja Mihe Mazzinija - ZVEZDE VABIJO. Projekt je del sistematične podpore razvoja bralne kulture.

(Sreda)
08:00 - 12:00

Cankar se predstavi

Knjižničarka Andreja bo obiskala učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja Osnovne šole Artiče in jim v sklopu letošnjega Cankarjevega leta pripravila učno uro o Ivanu Cankarju (za vsak razred posebej). 

Vrtec na obisku

Obiskali nas bodo otroci in vzgojiteljice iz skupine Srčki (Vrtec Mavrica Brežice). Knjižničarka jim bo prebrala pravljico in jih popeljala v čudoviti svet domišljije.

Rastem z e-viri

Študentom Višje strokovne šole Brežice bomo predstavili uporabo e-knjig in e-virov.

(Četrtek)
09:30 - 10:30

Praznovanje rojstnega dne Ivana Cankarja

(Petek)
08:00 - 09:30

Rastem s knjigo za osnovnošolce

 Obiskali nas bodo učenci 7. razreda Osnovne šole Cerklje ob Krki. Predstavili jim bomo delovanje knjižnice, jih seznanili s programom Cobiss in jim podelili leposlovno knjigo. Za šolsko leto 2017/2018 je bila na podlagi javnega razpisa JAK izbrana knjiga pisatelja Mihe Mazzinija - ZVEZDE VABIJO. Projekt je del sistematične podpore razvoja bralne kulture.

(Sreda)
18:00 - 19:30

Bralno-pogovorno o Hrvaški in tamkajšnji književnosti

(Četrtek)
09:00 - 10:00

Kekčeva bralna pot - VDC

Na mladinskem oddelku Knjižnice Brežice nas bodo obiskali varovanci VDC Brežice.

Domoznanstvo

Obiskali nas bodo dijaki 3. c-oddelka Gimnazije Brežice. Predstavili jim bomo domoznansko zbirko in domoznanske dejavnosti, portal Kamra in Album Slovenije. V praktičnem delu bomo dodajali vsebine na Album Slovenije.

(Torek)
16:30 - 17:30

Zaključek Bralne mavrice - okoliški vrtci in šole

Zaključek Bralne mavrice - brežiški vrtec in OŠ

(Četrtek)
18:00 - 19:30

»IzBRANO s Primusom«: Mirela Smajić Zuber o ozaveščanju prepričanj, ki nas omejujejo in uničujejo odnose(Sreda)
10:15 - 12:00

Kekčeva bralna pot - OŠPP

Tudi v letošnjem šolskem letu nadaljujemo s projektom KEKČEVA BRALNA POT. Na mladinskem oddelku Knjižnice Brežice nas bodo obiskali učenci od 1. do 9. razreda OŠPP Brežice.