Prvošolčki na obisku

-

Na mladinskem oddelku Knjižnice Brežice nas bodo obiskali prvošolčki iz Osnovne šole Brežice. To je oblika knjižne in knjižnične vzgoje za najmlajše učence. Obisk vključuje predstavitveni ogled knjižnice, spoznavanje različnih poučnih knjig in neknjižnega gradiva, primernega njihovi starosti. Pogovorimo se o ravnanju s knjigami in o obnašanju v knjižnici. Obisk pa popestrimo s pravljico in ugankami.

 

Pojdi nazaj

Maj 2018

(Četrtek)
09:45 - 11:10

Rastem s knjigo za osnovnošolce

 Obiskali nas bodo učenci 7. razreda Osnovne šole Pišece. Predstavili jim bomo delovanje knjižnice, jih seznanili s programom Cobiss in jim podelili leposlovno knjigo. Za šolsko leto 2017/2018 je bila na podlagi javnega razpisa JAK izbrana knjiga pisatelja Mihe Mazzinija - ZVEZDE VABIJO. Projekt je del sistematične podpore razvoja bralne kulture.

(Sreda)
08:00 - 12:00

Cankar se predstavi

Knjižničarka Andreja bo obiskala učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja Osnovne šole Artiče in jim v sklopu letošnjega Cankarjevega leta pripravila učno uro o Ivanu Cankarju (za vsak razred posebej). 

Vrtec na obisku

Obiskali nas bodo otroci in vzgojiteljice iz skupine Srčki (Vrtec Mavrica Brežice). Knjižničarka jim bo prebrala pravljico in jih popeljala v čudoviti svet domišljije.

Rastem z e-viri

Študentom Višje strokovne šole Brežice bomo predstavili uporabo e-knjig in e-virov.

(Četrtek)
09:30 - 10:30

Praznovanje rojstnega dne Ivana Cankarja

(Petek)
08:00 - 09:30

Rastem s knjigo za osnovnošolce

 Obiskali nas bodo učenci 7. razreda Osnovne šole Cerklje ob Krki. Predstavili jim bomo delovanje knjižnice, jih seznanili s programom Cobiss in jim podelili leposlovno knjigo. Za šolsko leto 2017/2018 je bila na podlagi javnega razpisa JAK izbrana knjiga pisatelja Mihe Mazzinija - ZVEZDE VABIJO. Projekt je del sistematične podpore razvoja bralne kulture.

(Sreda)
18:00 - 19:30

Bralno-pogovorno o Hrvaški in tamkajšnji književnosti

(Četrtek)
09:00 - 10:00

Kekčeva bralna pot - VDC

Na mladinskem oddelku Knjižnice Brežice nas bodo obiskali varovanci VDC Brežice.

Domoznanstvo

Obiskali nas bodo dijaki 3. c-oddelka Gimnazije Brežice. Predstavili jim bomo domoznansko zbirko in domoznanske dejavnosti, portal Kamra in Album Slovenije. V praktičnem delu bomo dodajali vsebine na Album Slovenije.

(Torek)
16:30 - 17:30

Zaključek Bralne mavrice - okoliški vrtci in šole

Zaključek Bralne mavrice - brežiški vrtec in OŠ

(Četrtek)
18:00 - 19:30

»IzBRANO s Primusom«: Mirela Smajić Zuber o ozaveščanju prepričanj, ki nas omejujejo in uničujejo odnose(Sreda)
10:15 - 12:00

Kekčeva bralna pot - OŠPP

Tudi v letošnjem šolskem letu nadaljujemo s projektom KEKČEVA BRALNA POT. Na mladinskem oddelku Knjižnice Brežice nas bodo obiskali učenci od 1. do 9. razreda OŠPP Brežice.