Rastem s knjigo za osnovnošolce (gostovanje)

-

 Obiskali bomo učence 7. razreda Osnovne šole Pišece. Predstavili jim bomo delovanje knjižnice, jih seznanili s programom Cobiss+ in jim predstavili ter podarili knjižno nagrado. Za šolsko leto 2020/2021 je bila na podlagi javnega razpisa JAK izbrana knjiga KAKO DOLG JE ČAS (avtor Mate Dolenc). Projekt je del sistematične podpore razvoja bralne kulture.

Pojdi nazaj

April 2021

(Četrtek)
07:50 - 08:55

Rastem s knjigo za srednješolce (spletna izvedba)

V spletnem okolju se bomo srečali z dijaki 1. letnika Strokovno izobraževalnega centra Brežice. Predstavili jim bomo delovanje knjižnice, jih seznanili s programom Cobiss+ in jim predstavili knjižno darilo. Za šolsko leto 2020/2021 je bila na podlagi javnega razpisa JAK izbrana knjiga PREŽIVETJE (avtor Igor Karlovšek). Projekt je del sistematične podpore razvoja bralne kulture.

Boštjan Videmšek in Samo Rugelj: Plan B (dogodek na spletu)

(Petek)
08:20 - 09:05

Rastem s knjigo za osnovnošolce (gostovanje)

 Obiskali bomo učence 7. razreda Osnovne šole Pišece. Predstavili jim bomo delovanje knjižnice, jih seznanili s programom Cobiss+ in jim predstavili ter podarili knjižno nagrado. Za šolsko leto 2020/2021 je bila na podlagi javnega razpisa JAK izbrana knjiga KAKO DOLG JE ČAS (avtor Mate Dolenc). Projekt je del sistematične podpore razvoja bralne kulture.

(Četrtek)
09:00 - 15:00

Zbiramo spomine: ŠEGE IN NAVADE VAŠEGA KRAJA - OD SETVE DO ŽETVE