Ob prihodu v knjižnico se znajdete na leposlovnem oddelku, kjer vas pričakujemo ob osrednjem pultu. Tukaj opremljamo knjižno in neknjižno gradivo. Novim članom posredujemo pravila uporabe naših storitev ter pojasnimo prednosti in možnosti, ki jih imate kot naši člani. Želeno gradivo si izposodite samostojno s pomočjo knjigomata, vračate pa ga na knjigomatu za vračilo gradiva (24 ur na dan, 7 dni v tednu), v odpiralnem času knjižnice lahko tudi na pultu pri knjižničarju.

Poiščemo vam želene informacije o iskanem in izposojenem gradivu. Slednjega vam po elektronski pošti in mobilnem ali stacionarnem telefonu tudi podaljšamo. Gradivo, ki ga pri nas nimamo, lahko iz druge knjižnice naročite z medknjižnično izposojo. Pomagajo vam knjižničarke na strokovnem oddelku. Sprejemamo tudi predloge za nakup knjižnih novosti.

Na udobnih foteljih lahko tudi kaj prelistate. Lahko si sposodite DVD-je s filmi in glasbo različnih žanrov.

 

 

Bralni projekt POSAVCI BEREMO SKUPAJ

KAJ?
Posavci beremo skupaj je skupni nastop knjižnic Posavja na področju bralne kulture. Z združenimi močmi in širšim pristopom bralnega obzorja bralcem ponujamo izbor kakovostnejšega leposlovja, v katerem so enakovredno osvetljeni tako slovenski kot tuji literarni ustvarjalci.

KJE in KDAJ?
Bralni projekt v letu 2020 že desetič zapored poteka v vseh enotah Knjižnice Brežice, Valvasorjeve knjižnice Krško in Knjižnice Sevnica. Že tradicionalno se družimo od 21. marca do vključno 20. novembra.


KAKO?
Vsaka enota predlaganega leposlovja je opremljena s knjižno kazalko, na katero bralci vpišejo svoje podatke in po želji tudi mnenje o prebrani knjigi. Knjižne kazalke oddajo knjižničarju pri izposojevalnem pultu. Bralci, ki bodo prebrali vsaj 5 knjig s seznama, bodo ob zaključku projekta prejeli knjižno nagrado.

KDO?
Z bralnim projektom nagovarjamo vse bralce – počitniške, sladokusce, zahtevne in manj zahtevne.

Priporočilni bralni seznam PBS 2020

 

Bralni krožek v Knjižnici Brežice 2018/2019

Krožek poteka enkrat mesečno (ob sredah) ob 17. uri v Knjižnici Brežice (po spomladanskem premiku ure z začetkom ob 18. uri). V letošnji sezoni nas povezujejo besede DRUŽENJE IN POGOVORI O(B) KNJIGAH.

Prebiramo in se pogovarjamo o delih tako domačih kot tujih ustvarjalcev.

Ker potovanja in branja človeka bogatijo, se nam na teh poteh pridružite tudi vi!

Izvajalka: Mateja Kus

Bralni krožek LASTOVKE v Domu upokojencev Brežice

Knjiga je lahko naša sopotnica vse življenje, če jo sprejmemo in si zanjo vzamemo čas. Z branjem in prepevanjem si človek krajša čas in bistri misli. Polepšati čas starejšim občanom, ki prebivajo v Domu upokojencev Brežice, je poglavitni namen bralnega krožka.

Bralna skupina Lastovka se srečuje vsak četrtek v prostorih doma ob poslušanju literature vseh zvrsti, a predvsem slovenskih avtorjev, katerih tematike in literarno okolje sta poslušalcem bližja. Srečanja so prepletena z branjem in pogovorom o besedilu ter o vsem tistem, kar jim je prebrano priklicalo v spomin. Vsem, ki želijo brati tudi v prostem času, izven naših srečanj, pa priskrbimo želeno literaturo.

 

Izvajalka: Andreja Dvornik

Razstave

Prirejamo tematske razstave, s katerimi opozarjamo na pomembnejše dogodke, ki so povezani s knjigo in knjižnimi nagradami. Razstavljamo novejšo literaturo, knjige z večjo pisavo ter ostale, namenjene drugim knjižničnim projektom.

 

Prostor za tiho delo

Prostor za tiho delo lahko uporabljajo vsi obiskovalci knjižnice. Namenjen je študiju in branju gradiva. Pred pričetkom uporabe prostora mora član knjižničarju predložiti člansko izkaznico, uporabnik pa veljavni osebni dokument.

 

Informacije

Mateja Kus, mateja.kus@knjiznica-brezice.si
Andreja Dvornik, andreja.dvornik@knjizica-brezice.si

07/49 62 649, 07/49 62 645