Ob prihodu v knjižnico se znajdete na leposlovnem oddelku, kjer vas pričakujemo ob osrednjem pultu. Tukaj opremljamo knjižno in neknjižno gradivo. Novim članom posredujemo pravila uporabe naših storitev ter pojasnimo prednosti in možnosti, ki jih imate kot naši člani. Želeno gradivo si izposodite samostojno s pomočjo knjigomata, vračate pa ga na knjigomatu za vračilo gradiva (24 ur na dan, 7 dni v tednu), v odpiralnem času knjižnice lahko tudi na pultu pri knjižničarju.

Poiščemo vam želene informacije o iskanem in izposojenem gradivu. Slednjega vam po elektronski pošti in mobilnem ali stacionarnem telefonu tudi podaljšamo. Gradivo, ki ga pri nas nimamo, lahko iz druge knjižnice naročite z medknjižnično izposojo. Pomagajo vam knjižničarke na strokovnem oddelku. Sprejemamo tudi predloge za nakup knjižnih novosti.

Na udobnih foteljih lahko tudi kaj prelistate. Lahko si sposodite DVD-je s filmi in glasbo različnih žanrov.

 

Bralni projekt POSAVCI BEREMO SKUPAJ

Posavci beremo skupaj je skupni nastop knjižnic Posavja na področju bralne kulture. 

S širšim pristopom bralnega obzorja našim bralcem ponujamo izbor kakovostnejšega leposlovja, v katerem so enakovredno osvetljeni tako naši kot tuji literarni ustvarjalci. Nagovarjamo vse bralce – počitniške, sladokusce, zahtevne in manj zahtevne – in prepričani smo, da lahko na seznamu vsak najde sebi primerno knjigo.

Bralna sezona 2018, osma zaporedna sezona projekta, bo v vseh enotah Knjižnice Brežice, Valvasorjeve knjižnice Krško in Knjižnice Sevnica potekala od 21. marca do 20. novembra 2018. O podrobnostih vas bomo sproti obveščali.

Koordinatorke: Mateja Kus (Brežice), Renata Vidic (Krško) in Saša Zimšek (Sevnica)

Bralni krožek v Knjižnici Brežice 2017/2018

Krožek bo praviloma potekal vsako 1. in 3. sredo v mesecu, ob 17. uri v Knjižnici Brežice (po spomladanskem premiku ure z začetkom ob 18. uri). Tema letošnjih bralno-pogovornih druženj bo: POTOVANJA PO BALKANU.

Balkan je sopomenka za Balkanski polotok, ki se imenuje po gorstvu Balkan. V poljudni in politični govorici je imelo ime Balkan pogosto negativen pomen - označevalo naj bi območje gospodarske nerazvitosti, mednacionalnih trenj in vojn. V virih pogosto zasledimo različne navedbe glede meja. Države, po katerih bomo bralno-pogovorno potovali pa so: Albanija, Kosovo, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Bolgarija, Makedonija, Hrvaška, Srbija, Romunija, Slovenija, Turčija in Grčija.

Izpostaviti smo se odločili (morda) ne toliko brano, a vsebinsko precej poznano (literarno) okolje. V delih izbranih književnosti so večinoma opazne patriotske razsežnosti in tragika. V ospredje želimo postaviti ukvarjanje s človečnostjo - s tistim, kar je ostalo po vseh nesrečah.

Potovanja in branja človeka bogatijo. Pridružite se nam na teh poteh tudi vi!

Izvajalka: Mateja Kus

Bralni krožek LASTOVKE v Domu upokojencev Brežice

Knjiga je lahko naša sopotnica vse življenje, če jo sprejmemo in si zanjo vzamemo čas. Z branjem in prepevanjem si človek krajša čas in bistri misli. Polepšati čas starejšim občanom, ki prebivajo v Domu upokojencev Brežice, je poglavitni namen bralnega krožka.

Bralna skupina Lastovka se srečuje vsak četrtek v prostorih doma ob poslušanju literature vseh zvrsti, a predvsem slovenskih avtorjev, katerih tematike in literarno okolje sta poslušalcem bližja. Srečanja so prepletena z branjem in pogovorom o besedilu ter o vsem tistem, kar jim je prebrano priklicalo v spomin. Vsem, ki želijo brati tudi v prostem času, izven naših srečanj, pa priskrbimo želeno literaturo.

 

Izvajalka: Andreja Dvornik

Razstave

Prirejamo tematske razstave, s katerimi opozarjamo na pomembnejše dogodke, ki so povezani s knjigo in knjižnimi nagradami. Razstavljamo novejšo literaturo, knjige z večjo pisavo ter ostale, namenjene drugim knjižničnim projektom.

 

Prostor za tiho delo

Prostor za tiho delo lahko uporabljajo vsi obiskovalci knjižnice. Namenjen je študiju in branju gradiva. Pred pričetkom uporabe prostora mora član knjižničarju predložiti člansko izkaznico, uporabnik pa veljavni osebni dokument.

 

Informacije

Mateja Kus, mateja.kus@knjiznica-brezice.si
Andreja Dvornik, andreja.dvornik@knjizica-brezice.si

07/49 62 649, 07/49 62 645