Library Branches

Knjižnica Brežice

Knjižnica Brežice, Trg izgnancev 12b, 8250 Brežice
Tel.: 07/496 26 49
Tel.: 07/496 26 45
Faks: 07/496 25 39
E-pošta: info@knjiznica-brezice.si  

Knjižnica Cerklje ob Krki

Cerklje ob Krki 4a, Cerklje ob Krki
Tel.: 07 49 53 521
Knjižničarka: Andreja Dvornik

Knjižnica Pišece

Pišece 34, Pišece
Knjižničarka: Simona Kene