Domoznanstvo

Domoznanska zbirka je specializiran informacijski center, knjižnica v malem, kjer zbiramo, obdelujemo, hranimo in posredujemo raznovrstno gradivo, ki vsebinsko zajema različne vidike življenja in dogajanja v Občini Brežice (zgodovina, geografija, uprava, izobraževanje, kultura, šport, sociala, politika itd.).

Zbirka se navezuje na avtorje, ki so rojeni ali ustvarjajo v Občini Brežice, na gradivo, ki je bilo natisnjeno ali izdano v naši občini ter na gradivo, katerega vsebina govori o naših krajih.

Zbirka obsega:

  •  monografske publikacije (knjige, projektne, seminarske, diplomske in ostale naloge),
  •  članke strokovnih prispevkov in dnevnih novic iz časnikov in časopisov, ki pokrivajo območje Občine Brežice,
  •  serijske publikacije, katerih vsebina se nanaša na območje Občine Brežice (uradna občinska glasila, šolska glasila, glasila društev ter organizacij ipd.),
  •  kartografsko gradivo našega območja (atlase, vodiče, zemljevide),
  •  slikovno gradivo območja (fotografije, plakate, razglednice),
  •  zvočno gradivo (posnetke domačih izvajalcev ter skladb domačih avtorjev),
  •  video gradivo prireditev, ki so se odvijale v Občini Brežice,
  •  drobni tisk (koledarje, letake, prospekte, vabila ipd.).

Spoštovani občani, domoznansko zbirko, ki nastaja v okviru domoznanske dejavnosti knjižnice, dopolnjujemo z nakupi in darovi. Veseli bomo vsakega vašega prispevka, ki bo obogatil to zakladnico.

Ohranimo skupen spomin in spoznavajmo naše kraje in ljudi v preteklosti in sedanjosti.