Migam z@ računalnikom


V Knjižnici Brežice v letu 2014 nadaljujemo s projektom Migam z@ računalnikom, s katerim informacijsko opismenjujemo predvsem starejše občane, s pomočjo Občine Brežice. Projekt poteka v e-knjižnici in na drugih dogovorjenih lokacijah.


Približujemo jim svet računalništva, jih motiviramo za nadaljnje učenje in uporabo računalnika oziroma interneta ter tako posredno krepimo njihovo samozavest pri uporabi elektronskih virov.

S projektom »Migam z@ računalnikom« dosegamo večjo vključenost starejših v svet in prispevamo k višji ravni računalniške pismenosti med starejšimi, kar pomeni boljšo družbeno vključenost, spremljanje novih informacij in zanimivosti spletnega nakupovanja, e-bančništva, dostopnosti do e-uprave, e-gradiva in njenih storitev ter drugih spletnih storitev, s katerimi lahko prihranimo čas in denar.

Projekt »Migam z@ računalnikom« temelji na spodbujanju vseživljenjskega učenja, ki je v sodobni družbi vedno bolj ključnega pomena in dviguje kakovost življenja. Knjižnice že nekaj časa nismo le izposojevalnice knjig, ampak prevzemamo vlogo kulturnega, informacijskega, izobraževalnega in socialnega središča. S pomočjo izvajanja tečajev e-opismenjevanja v različne knjižnične dejavnosti pridobivamo nove uporabnike. Hkrati se v knjižnici ustvarja tudi prostor za aktivno preživljanje prostega časa.

 Vsak tečaj traja 48 ur, hkrati pa  e-veščine na enem tečaju spoznava 10 starejših občanov. Udeleženci tečaja tako v 48 urah spoznajo osnove računalnika, windows, word, internet in elektronsko pošto. 

KONTAKTNA OSEBA ZA PRIJAVE:
Lilijana Žiroš, Knjižnica Brežice
od ponedeljka do petka, med 12. in 14. uro
tel.: 041 381 353, e-pošta: info@knjiznica-brezice.si