Moja Knjižnica

Povezava na spletno stran

Moja knjižnica članom knjižnice omogoča opravljanje nekaterih storitev s pomočjo spletnega servisa COBISS/OPAC.

Uporabnik se s klikom na ikono MOJA KNJIŽNICA na ustreznem mestu prijavi z uporabniškim imenom (številka izkaznice) in geslom, ki je bilo vpisano ob obisku v knjižnici.

 

Storitve Moje knjižnice

1. IZPOSOJA IN REZERVACIJE

Storitev omogoča:

 • pregled izposojenega gradiva,
 • podaljšanje izposojenega gradiva,
 • naročanje in rezerviranje gradiva, 
 • brisanje rezerviranega gradiva.

Te storitve NI mogoče opraviti, če:

 • je rok vračila gradiva že potekel
 • je gradivo rezervirano
 • imate kakršne koli neporavnane obveznosti v katerem koli oddelku knjižnice

2. MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Gradivo, ki je trenutno izposojeno ali pa ga knjižnica nima, je mogoče naročiti iz drugih knjižnic. Storitev medknjižnične izposoje se zaračunava po veljavnem ceniku in znaša 7,00 EUR za posamezno enoto gradiva. Na tem mestu knjižnici posredujete naročilo, izberete način obveščanja o prispelem gradivu ter si ogledate odprta naročila in arhiv naročil.

3. DOLGOVI IN OMEJITVE

Storitev omogoča pregled neporavnanih finančnih obveznosti v katerem koli oddelku knjižnice in morebitne druge omejitve uporabe storitev knjižnice.

4. SPREMEMBA GESLA V SISTEMU COBISS/OPAC

Omogoča spremembo začetnega gesla za prijavo v sistem COBISS/OPAC, ki ga član izbere ob obisku v knjižnici.

5. ELEKTRONSKO OBVEŠČANJE

Storitev članom knjižnice omogoča prejemanje obvestil o:

 • prispelem rezerviranem gradivu,
 • poteku rezervacije gradiva,
 • skorajšnjem poteku roka izposoje,
 • skorajšnjem opominu,
 • poteku članstva in drugih splošnih obvestil knjižnice.

Na tem mestu  določite ustrezen način obveščanja, ki poteka po elektronski pošti (brezplačno)  ali preko SMS sporočil (0,17 EUR).