Delavnice oblikovanja in krašenja keramike


V okviru projekta Center vseživljenjskega učenja smo v Knjižnici Brežice organizirali sklop delavnic z glino. V uvodni delavnici nam je Mojca Barbič predstavila priročnik o keramiki Rojena v ognju: glina, keramika in krasilne tehnike, ki je bil izhodišče za praktični del ustvarjalnega tečaja.

18-urne delavnice z glino so potekale na Osnovni šoli Brežice, kjer so se udeleženke seznanile z nastankom, lastnostmi in vrstami glin ter z zgodovinskim razvojem keramike od prazgodovine pa vse do danes. Kot uvod v likovno razmišljanje je vodja tečaja Mojca Barbič, prof., uporabljala razvoj abstraktne forme s prepletanjem zunanjega in notranjega prostora. Udeleženke so spoznale tehnike oblikovanja gline s svaljki, valjanimi ploskvami, tehniko ščipanja in votlenja. Izdelki so nastajali v reliefu, votli in polni plastiki, krašeni z engobami ter primarnimi krasilnimi tehnikami na nežgani glini. Razstava Razmišljanje v glini bo predvidoma postavljena po prvomajskih praznikih v prostorih Knjižnice Brežice in na ogled obiskovalcem, ki jih tovrstna tematika zanima.

Delavnice so bile nadvse zanimive in poučne, saj so udeleženke podale pobudo za nadaljevanje oziroma nadgradnjo tokratne delavnice.

Maja Frigelj, Bibliotekarka

Pojdi nazaj