Domoznansko obarvana »gostija v deželi branja«

S sloganom »Gostija v deželi branja« slavimo letošnji 20. november – dan, ko praznujemo slovenske splošne knjižnice. Ker dobrega ni nikoli preveč, smo se odločili, da bomo letos po vsej Sloveniji praznovali kar cel teden. Izbrane teme posameznega dne so skupne vsem knjižnicam, lokalno pa smo program začinili po svoje.

Sreda, sredina prazničnega tedna, je obarvana z domoznanskimi vsebinami. Splošne knjižnice po vsej Sloveniji danes združuje skupna tema, ki se glasi »Zgodovina in zanimivosti mojega kraja«. V prostorih lani aprila prenovljene domoznanske zbirke Knjižnice Brežice nas je v današnjem dopoldnevu obiskal gospod Roman Kržan, član Policijskega veteranskega društva Sever Posavje. Direktorici mag. Tei Bemkoč je predal šestindvajset izvodov publikacije Policija Posavja v osamosvojitvenih procesih. S podarjenimi izvodi dela bomo obogatili naše knjižnične zbirke v Brežicah, Cerkljah ob Krki in Pišecah, preostale izvode pa izročili osnovnim in srednjim šolam ter fakulteti v domači občini.

PVD Sever Posavje je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, humanitarno združenje fizičnih oseb – udeležencev aktivnosti za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji in priprav ter aktivnosti v vojni za ohranitev samostojne in suverene Republike Slovenije. Vanj se posamezniki združujejo na prostovoljni, nepolitični in domoljubni osnovi. Med številnimi nalogami društva je tudi pridobivanje pisne, slikovne in zvočne dokumentacije članstva o aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji ter o pripravah in neposrednih aktivnostih v vojni za osamosvojitev Slovenije. Članstvo daje pobude za izdelavo kronologij in knjig. Pobuda, da se vse zgoraj našteto zbere na enem mestu, je botrovala k odločitvi, da PVD Sever Posavje pristopi k pisanju knjige, ki bi v temeljnih obrisih prikazala prispevek in delo UNZ Krško v času osamosvajanja. Tega dela se je lotil član PVD Sever Posavje gospod Miha Molan, ki je naveden kot avtor oziroma urednik dela.

Knjiga je pisana na osnovi ohranjenega arhivskega gradiva MNZ, pisnega in slikovnega gradiva posameznikov ter pisnih navodil, ki so prihajala iz MNZ. Kot je v svojem predgovoru h knjigi zapisal dr. Zdenko Čepič, znanstveni svetnik iz Inštituta za novejšo zgodovino, je knjiga dobrodošel prispevek k prikazu in razumevanju osamosvojitvenega dogajanja v Posavju in v celotni Sloveniji.

Predstavnikom PVD Sever Posavje se zahvaljujemo za sodelovanje in obogatitev naših knjižničnih polic ter domoznanskih vsebin nasploh.

 

Mateja Kus, odnosi z javnostmi

Pojdi nazaj