Odprt razpis za podelitev Toporišičevih priznanj

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik bodo v letu 2022 prvič podelili Toporišičevo priznanje in do tri Toporišičeva priznanja za izjemen študentski dosežek posameznicam ali skupini na področju slovenistike. Priznanja bodo podeljena za izjemne prispevke pri uveljavljanju in promociji slovenistike ter k ugledu slovenistike v Republiki Sloveniji in mednarodnem prostoru.

Vabimo vas k oddaji predlogov za podelitev priznanj do vključno 15. decembra 2021.

Več o priznanjih, razpisu in prijavi je objavljeno na spletni mestu Toporišičeva priznanja.

Pojdi nazaj