Prireditev ob kulturnem prazniku RECITAL PAVČKOVIH PESMI

Knjižnica Brežice je ob sodelovanju z Gimnazijo Brežice v torek, 7. februarja, v počastitev slovenskega kulturnega praznika povabila na recital Pavčkovih pesmi. Recital so, s spremljavo glasbe in plesa, uresničili dijaki brežiške Gimnazije ob mentorstvu svojih profesoric iz aktiva slovenskega jezika.
Toneta Pavčka dojemamo kot del naše narodne identitete, zato smo nanj ponosni, čustveno navezani, saj so njegove pesmi, kot je dejal njegov sin: »To ni pesem, to je ena sama ljubezen«.

Direktorica knjižnice Tea Bemkoč je uvodoma pozdravila z mislimi: »Slovenci smo narod pesnikov: težko bi med nami našli koga, ki ni vsaj v najstniških leti poskušal klepati rim. Nekateri pa so misli in besede izbrusili do zvena, ki presega čas, in do svetlobe, s katero si svetimo, ko iščemo pot iz bivanjske teme mnogokrat razčlovečenih okoliščin in odnosov. Pesniki so – kot vsi ljudje – umrljivi, njihove besede pa jih preživijo: nekatere med njimi zven kristalno brušenih besed dviga na raven božanskega, na večni Parnas, in čeravno niso ob nas in z nami fizično, so s svojo umetniško besedo v nas in so duhovno z nami.«

Dijaki Gimnazije Brežice so občuteno približali utrinke iz prepričljivo razkošne poezije lani umrlega pesnika Toneta Pavčka. S tem so želeli vzpodbuditi, da bi segali po njegovi globoki, človeško topli poeziji in da bi večkrat obiskali brežiški knjižnični hram miselne in besedne lepote.


N. J. S.

Pojdi nazaj