Pišece

 
OŠ Maksa Pleteršnika Pišece
Pišece 34,
8255 Pišece
Knjižničarka: Simona Kene
simona.kene@knjiznica-brezice.si
Obratovalni čas: vsak četrtek (razen v času šolskih počitnic) od 13. do 17. ure