Portal DOBREKNJIGE.SI - portal kakovostne literature po priporočilih knjižničarjev slovenskih splošnih knjižnic

V sodobni družbi je knjiga, podobno kot drugi »proizvodi«, vse bolj podvržena zakonu trga. Pogojujeta jo dobiček in ekonomija obsega, pogosto na račun njene kakovosti. Dobra knjiga se v takih razmerah hitro »izgubi« v poplavi vsakršne literature. Tudi pestra ponudba bralnih priporočil, tako knjigotrških kot knjižničnih, jo pogosto spregleda. Prva zaradi narave trga, druga zaradi posamičnega in omejenega obsega delovanja. Spodbujanje dobrega branja postaja v takih razmerah vse težji in vse pomembnejši izziv sodobnih knjižnic.


NASTANEK SPLETNEGA PORTALA O DOBRIH KNJIGAH

Knjižni projekt sta v okviru izvajanja posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic pripravili Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, v partnerstvu z osrednjimi knjižnicami obalno-kraškega in goriškega območja. S priključitvijo ostalih slovenskih splošnih knjižnic je kmalu prerasel v vseslovenski projekt nacionalnega pomena. Letos, 20. novembra, na dan, ko praznujemo slovenske splošne knjižnice, je bil dan v uporabo javnosti.

Osnovni namen je vzpostaviti enoten spletni portal s celovitimi, neodvisnimi predstavitvami kakovostne literature, namenjenimi vsem, ki v poplavi literature iščete nekaj »res dobrega« zase. Splošne knjižnice s portalom zasledujemo več kratkoročnih in soodvisnih ciljev: promocijo branja, promocijo kakovostne literature in sodelovanje knjižnic z uporabniki. Uresničitev navedenih ciljev lahko pripomore k izpolnitvi temeljne in dolgoročne naloge splošnih knjižnic – dvigu bralne kulture.

Odnos med bralcem in svetovalcem je s tem portalom preslikan v virtualno okolje. Okolje, ki se ga poslužujemo vsak dan.

Projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.


O PORTALU - Slovenske splošne knjižnice priporočamo

DOBREKNJIGE.SI je spletni portal s priporočilno kakovostno literaturo. Nastaja sproti in je ažuren. Težišče izbora je pri sodobnem, najnovejšem romanu.

Splošne knjižnice s portalom DOBREKNJIGE.SI promoviramo branje in dobro literaturo. Izpostaviti skušamo kvalitativni potencial knjižničnih zbirk, racionalizirati naše delo, prispevati k enakomernejšemu razvoju knjižnične dejavnosti, utrditi medsebojno sodelovanje in ne nazadnje – k sooblikovanju naše knjižnične ponudbe, želimo pritegniti tudi vas, spoštovane bralke in bralci.


RAZLIČNI NAČINI ISKANJA - Da boste lažje našli »svojo dobro knjigo«

Vsebinski kriteriji

Želite veselo, resno, kratko, prijetno, domišljijsko, čudovito … ali neobičajno knjigo? Premišljena raznolikost iskalnih modulov odpira nove poglede na literaturo. Različne karakteristike vam pomagajo do za vas najprimernejše knjige.

Hitro iskanje

Rezultate iskanja pridobite s preprostim vpisom vsaj dveh začetnih črk priimka, imena, naslova, žanra ali nacionalnosti pisatelja v iskalno okence.

Iskanje po abecedi avtorjev in naslovov

Žanri

Iskanje po literarnih vrstah in zvrsteh.

Narodnost

Iskanje po nacionalni pripadnosti avtorjev.

Napredno iskanje

Iskanje po literarnih nagradah

Iskanje po priporočilih knjižničarja

Osebne (neobvezne) predstavitve knjižničarjev, z možnostjo sledenja njihovim priporočilom na portalu, nudijo uporabnikom vtis zaupnosti in osebne note, običajno ustvarjene med bralcem in knjižničarjem oziroma svetovalcem v klasični knjižnici. Omogoča iskanje po priporočilih vam najljubšega knjižničarja.


DOBREKNJIGE.SI in COBISS

Portal DOBREKNJIGE.SI in COBIB, vzajemni knjižnični katalog slovenskih splošnih knjižnic, sta obojestransko povezana. Spletne povezave do pripadajočih bibliografskih zapisov v COBIB-u uporabnikom portala omogočajo pregled in rezervacijo želenega leposlovja v izbrani splošni knjižnici in obratno, bibliografske zapise v COBIB-u dopolnjujejo spletne povezave celovitih vsebinskih opisov priporočenega leposlovja na portalu DOBREKNJIGE.SI.


VABLJENI K SODELOVANJU - Ocenite knjigo, oddajte komentar, predlagajte dobro knjigo

»To moraš prebrat!«

»Tej knjigi dam čisto 5!«

»Super knjiga! Priporočam!«

Ob snovanju portala je bila posebna pozornost posvečena aktivnemu sodelovanju uporabnikov. Tako je mogoče oddati komentar, oceno in predlog dobrih knjig ter priporočila deliti preko družbenih omrežij (Facebook, Twitter, Google+). Priročna je tudi funkcija t.i. knjižne police, z možnostjo enostavnega upravljanja zasebnih knjižnih polic prebranih in/ali želenih knjig.

Vabimo vas k sodelovanju in soustvarjanju portala o dobrih knjigah. S komentiranjem in/ali ocenjevanjem izbranih naslovov prispevajte svoj pogled.

Predloge za uvrstitev novih knjig na portal lahko pošljete na naslov
dobreknjige.si@kp.sik.si.


Naj velja: »Dobre knjige povezujejo!«

www.dobreknjige.si