Knjižnica Brežice se povezuje z vrtci, osnovnimi, srednjimi in višjimi strokovnimi šolami,
kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami ter raznimi društvi v občini Brežice in izven nje.

 

OBČINA BREŽICE
je ustanoviteljica in podpornica Knjižnice Brežice.

 

Povezujemo se in sodelujemo tudi z:

Osnovna šola Artiče

Osnovna šola Bizeljsko

Osnovna šola Brežice

Osnovna šola Cerklje ob Krki

Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova

Osnovna šola Globoko

Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece

Osnovna šola Velika Dolina

Glasbena šola Brežice

Vrtec Mavrica Brežice

Fakulteta za turizem Brežice

Gimnazija Brežice

Ekonomska in trgovska šola Brežice

Višja strokovna šola Brežice

Varstveno delovni center Krško-Leskovec; enota Brežice

Dom upokojencev Brežice

Vojašnica Jerneja Molana Cerklje ob Krki

Posavski muzej Brežice

Kinološko društvo Brežice

Planinsko društvo Brežice

Slavistično društvo Posavja

Društvo Pleteršnikova domačija Pišece

OZARA - Nacionalno združenje za kakovost življenja; enota Brežice

Klub zdravljenih alkoholikov Brežice

Center za socialno delo; enota Brežice

Založba Primus

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice; Discover Brežice

Duhovna skupnost Oriš - energij narave

NRG art - kaligrafija

Zavod Papilot

Mladinski center Krško

Ljudska univerza Krško

Založba Chiara

Pipinova knjiga

Komunala Brežice d. o. o.

Civilna iniciativa v spomin doktorju Jožetu Toporišiču Mostec

 

Opomba: Klik na zlato obarvano besedilo vam nudi podrobnejšo predstavitev.