Rentals of the Savica Zorko Hall

Z otvoritvijo novih in prenovljenih prostorov v oktobru 2006 smo pridobili knjižnično stavbo, ki uporabnikom in zaposlenim omogoča opravljanje knjižničnih storitev na višji ravni kot doslej. Ena od pridobitev je tudi Dvorana Savice Zorko s stalno razstavo dokumentov iz 60-letnega razvoja Knjižnice Brežice po drugi svetovni vojni.

V dvorani potekajo prireditve, ki jih organiziramo sami ali v sodelovanju z društvi in zavodi. Meri 270 m2. Posvetili smo jo dolgoletni knjižničarki Knjižnice Brežice Savici Zorko in vsem drugim pomembnim dogodkom, ki so prispevali k rasti knjižnične dejavnosti v Brežicah. Savica Zorko je polni dve desetletji po ustanovitvi Knjižnice Brežice predano skrbela za rast knjižnice in s tem tudi za duhovno rast njenih uporabnikov. Knjižnično rast so zaznamovale tudi številne selitve knjižnice do današnjih dni. Knjižnica je v teh desetletjih delovala na več lokacijah v Brežicah, leta 1980 je pričela delovati na današnji lokaciji, v 1 prostoru. Svoje delovanje je postopoma širila in leta 2006 svojo dejavnost razširila v sodobne prostore, ki so javnosti sedaj dostopni v vsej svoji svetlosti in širini.

Razstava ŠEST DESETLETIJ KNJIŽNICE BREŽICE je vsebinsko vezana na šestdeset let delovanja Knjižnice Brežice. Na ogled so postavljene fotografije prostorov, v katerih je knjižnica v teh desetletjih delovala, kot tudi zapisi o  prelomnih dogodkih, pomembnih za zgodovino ustanove.

Postavitev razstave je delo mag. Mateja Filipčiča u.d.i.a.

 

CENIK NAJEMA DVORANE IN E-UČILNICE

 

NAJEM DVORANE

I. JAVNO DOBRO

EUR

- ura najema (do vključno 6 ur)

- dnevni najem (več kot 6 ur)

15,00

100,00

II. PROFITNI NAMEN

Cene za profitne ustanove so za 30% višje od zgoraj navedenih cen.
Najemniku, ki ima na mesec več kot 10 ur najema, se prizna 25% popust.

 

NAJEM E-UČILNICE Z RAČUNALNIŠKO OPREMO

I. JAVNO DOBRO

EUR

- ura najema (do vključno 6 ur)

- dnevni najem (več kot 6 ur) 

12,50

87,50

II. PROFITNI NAMEN

Cene za profitne ustanove so za 30% višje od zgoraj navedenih cen.
Najemniku, ki ima na mesec več kot 10 ur najema, se prizna 25% popust.


Za rezervacijo termina in več informacij:

  1. pokličite na tel. št. (07) 49 62 415, Kristijan Benkoč ali 
  2. pišite na e-mail: kristijan.benkoc@knjiznica-brezice.si