Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ2)

Slovar slovenskega knjižnega jezika

Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika prinaša slovarske enote prve izdaje, ki je v knjižni obliki izhajala med letoma 1970 in 1991 in ki je od leta 2000 tudi prosto dostopna na spletu.

Dopolnjena je z besedami, besednimi zvezami in pomeni, ki so se v slovenščini pojavili in uveljavili v zadnjih dveh desetletjih, in prenovljena v tistih delih, ki so nujno potrebovali aktualizacijo in posodobitve. Druga izdaja našega temeljnega informativno-normativnega razlagalnega slovarja v 97.669 sestavkih prikazuje 111.850 besed slovenskega knjižnega jezika v časovnem razponu od druge polovice 19. stoletja do leta 2013.

Dostop do baze:
Vsebina je dostopna na spletnem naslovu http://eviri.ook.sik.si/login?url=http://www.sskj2.si. Za dostop potrebujete številko članske izkaznice in geslo, ki je enako geslu za Mojo knjižnico.