Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ2)

Slovar slovenskega knjižnega jezika

Leta 2014 je izšla druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ2), ki je najobsežnejše in nacionalno najpomembnejše slovarsko delo.

Dopolnjena je z besedami, besednimi zvezami in pomeni, ki so se v slovenščini pojavili in uveljavili v zadnjih dveh desetletjih, in prenovljena v tistih delih, ki so nujno potrebovali aktualizacijo in posodobitve. Druga izdaja našega temeljnega informativno-normativnega razlagalnega slovarja v 97.669 sestavkih prikazuje 111.850 besed slovenskega knjižnega jezika v časovnem razponu od druge polovice 19. stoletja do leta 2013.

Omogočamo vam oddaljeni dostop do SSKJ2 – s poljubne lokacije in kadar koli (potrebujete veljavno številko članske izkaznice in geslo, ki je enako geslu za Mojo knjižnico).