Strokovni oddelek

Zbirka del jezikoslovca akademika prof. dr. Jožeta Toporišiča

Strokovni oddelek bogati zbirka del jezikoslovca akademika prof. dr. Jožeta Toporišiča, rojaka z Mosteca in častnega občana Brežic. Ta bogati domoznansko zbirko Knjižnice Brežice.

S svojim vsestranskim delom na različnih jezikoslovnih področjih je akademik Toporišič slovenščino uspel postaviti v okvire sodobnega evropskega jezikoslovja. V drugi polovici 20. stoletja je tako posredno in neposredno močno vplival na pomen, razvoj in položaj slovenščine kot sodobnega jezika in odločno pripomogel k dvigu slovenske kulturne identitete. Za svoje delo je prejel veliko priznanj, tudi srebrni častni znak svobode Republike Slovenije ter Zoisovo nagrado za življenjsko delo.

Akademika Toporišiča smo v Knjižnici Brežice počastili že za časa njegovega življenja. Ob 80-letnici je na strokovnem oddelku, kot je sam dejal, dobil svoj kot. Darilo ob 85-letnici pa je bila predpremiera oziroma projekcija izvrstnega dokumentarnega filma Toporišič - Samotni hodec skozi neprijazni čas v izvedbi Slavka Hrena in TV Slovenija. 11. oktobra 2016 smo v knjižničnih prostorih s slovesnostjo obeležili akademikov 90. rojstni dan, uradni zaključek Toporišičevega leta in hkrati 70. obletnico delovanja knjižnice v Brežicah po drugi svetovni vojni.

 

Časopisna čitalnica

Preživite prijetne urice v čitalnici ob branju časopisov in časnikov ali ob brskanju po bogati referenčni zbirki. Serijske publikacije so označene z oznako sp. Nekatere lahko prebirate le v knjižnici (oznaka č), večino si lahko izposodite na dom. Čitalnica je na voljo tudi za učenje, pisanje in raziskovalno delo.

 

Priročna zbirka

Priročna zbirka zaradi svoje namembnosti ni namenjena izposoji na dom, temveč le uporabi v čitalnici. Vsebuje enciklopedije, leksikone, slovarje, atlase, almanahe in druge pomembnejše priročnike. Tovrstno gradivo je označeno z oznako pk.

 

Knjižnični terasi

Uporabniki lahko med branjem knjig, časopisov in revij, študijem ali sproščenem preživljanju prostega časa prijetne urice preživite na kateri izmed knjižničnih teras.

 

E-knjižnica

Omogočamo brezplačen dostop do interneta in različnih baz podatkov ter uporabo osebnih računalnikov za pisanje referatov in seminarskih nalog, ki jih lahko v knjižnici tudi natisnete.

 

Rastem s knjigo (za srednješolce)

Projekt poteka v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za šolstvo in šport in Zvezo splošnih knjižnic. Dijaki 1. letnikov srednje šole v okviru pouka obiščejo splošno knjižnico, kjer jim knjižničarji predstavimo delovanje knjižnice, jih seznanimo s programom COBISS+ in podelimo leposlovno knjigo. Projekt je del sistematične podpore razvoju bralne kulture.

Za šolsko leto 2021/2022 je bila na podlagi javnega razpisa JAK izbrana knjiga Gremo mi v tri krasne (avtorica Nataša Konc Lorenzutti).

Izvajalka: Andrejka Kos

Rastem z e-viri

Dijakom želimo predstaviti e-vire, ki jih Knjižnica Brežice brezplačno ponuja svojim članom.

Pokukamo v spletno knjižnico BIBLOS, raziskovali po Britannici, Europeani, EBSCOhost-u, dLib-u in si pogledali PressReader, ki ponuja 4.000 naslovov dnevnega časopisja in revij iz več kot 100 držav. Ogledali si bomo tudi elektronsko izdajo Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 2).

Dijaki aktivno sodelujejo pri raziskovanju in se ob tem učijo prepoznati relevantne vire, jih uporabiti in navajati pri svojem delu.

Izvajalka: mag. Sabina Stanič

Preživimo uro v domoznanski zbirki

Dijaki spoznajo domoznansko zbirko Knjižnice Brežice, njeno ureditev in metode pridobivanja gradiva. Sledi kratka predstavitev jezikoslovca prof. dr. Jožeta Toporišiča, rojaka z Mosteca.

Srečanje zaključimo s predstavitvijo Kamre, spletnega portala digitalizirane kulturne dediščine. Preko Albuma Slovenije, ki deluje v okviru Kamre, lahko dijaki sami prispevajo vsebine v skupno zakladnico spominov, saj je ta namenjen zbiranju digitalnih kopij fotografij, shranjenih v družinskih albumih, pa tudi pisem, dokumentov in ostalih predmetov, ki jih skrbno hranimo na podstrešjih.

Izvajalka: mag. Sabina Stanič

Informacijsko opismenjevanje za dijake 1. letnika višje strokovne šole

Vedno več informacij je dostopnih preko svetovnega spleta. Nekatere celo samo tako. V Knjižnici Brežice poleg bralnega opismenjevanja sistematično izvajamo tudi informacijskega. V sklopu organiziranega obiska v Knjižnici Brežice vam nudimo sledeče:

  • voden ogled knjižnice (predstavitev knjižnice in njenih oddelkov, predstavitev domoznanske zbirke, postavitev knjižničnega gradiva itd.);
  • iskanje gradiva po knjižničnem katalogu COBISS/OPAC;
  • predstavitev Moje knjižnice (podaljševanje, rezervacija gradiva preko interneta) in mCOBISS-a (Virtualna knjižnica Slovenije na mobilnih napravah);
  • predstavitev elektronskih baz: EBSCOhost (vključuje celotne tekste skoraj 3.000 mednarodnih časnikov, povzetke in vsebinske sezname 5.000 periodičnih publikacij ter e-knjige), BIBLOS (e-knjige), BRITANNICA, dLIB, spletni časopisi;
  • vpis v knjižnico.
Izvajalka: mag. Sabina Stanič

Informacije

Andreja Kos, andreja.kos@knjiznica-brezice.si
mag. Sabina Stanič, sabina.stanic@knjiznica-brezice.si

07/49 62 649, 07/49 62 645