Zbirka dr. Jožeta Toporišiča

Strokovni oddelek bogati rastoča zbirka del jezikoslovca, akademika dr. Jožeta Toporišiča.

 

Časopisna čitalnica

Preživite prijetne urice v čitalnici ob branju časopisov in časnikov ali ob brskanju po bogati referenčni zbirki. Serijske publikacije so označene z oznako sp. Nekatere lahko prebirate le v knjižnici (oznaka č), večino si lahko izposodite na dom. Čitalnica je na voljo tudi za učenje, pisanje in raziskovalno delo.

tl_files/FotoGalerije/Leposlovje/1 022.jpg

Priročna zbirka

Priročna zbirka zaradi svoje namembnosti ni namenjena izposoji na dom, temveč le uporabi v čitalnici. Vsebuje enciklopedije, leksikone, slovarje, atlase, almanahe in druge pomembnejše priročnike. Tovrstno gradivo je označeno z oznako pk.

 

E - knjižnica

Omogočamo brezplačen dostop do interneta in različnih baz podatkov ter uporabo osebnih računalnikov za pisanje referatov in seminarskih nalog, ki jih lahko v knjižnici tudi natisnete.

tl_files/FotoGalerije/Fotografije Knjiznice Brezice/16.jpg

Rastem s knjigo za srednješolce

Projekt poteka v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za šolstvo in šport in Zvezo splošnih knjižnic. Dijaki 1. letnikov srednje šole v okviru pouka obiščejo splošno knjižnico, kjer jim knjižničarji predstavimo delovanje knjižnice, seznanimo s programom cobiss in podelimo leposlovno knjigo. Projekt je del sistematične podpore razvoju bralne kulture.

Za šolsko leto 2014/2015 je bila na podlagi javnega razpisa JAK izbrana knjiga pisateljice Suzane Tratnik, IME MI JE DAMJAN (Mladinska knjiga, 2013).

Izvajalka: Stanič Sabina

 

Preživimo uro v domoznanski zbirki

Dijake seznanimo z nalogami, ki jih opravljamo v domoznanstvu. Na podlagi pripravljenih delovnih listov raziskujejo svoje domače kraje ter prebirajo članke o krajih v brežiški občini.

Izvajalka: Sabina Stanič

 

Informacije

Andrejka Kos, email: andrejka.kos@knjiznica-brezice.si
Sabina Stanič, email: sabina.stanic@knjiznica-brezice.si
Simona Kene, email: simona.kene@knjiznica-brezice.si
telefon: 07/4962 649, 07/4962 645