Vpiši se

Član knjižnice lahko postane vsak državljan Republike Slovenije ali tuj državljan, ki ob vpisu predloži osebni dokument. Ob vpisu novi član podpiše izjavo o pristopu k članstvu knjižnice (fotokopija izjave je dodatek Pravilniku). Z vpisom mladoletnih oseb se morajo strinjati starši oziroma skrbniki, ki podpišejo izjavo o vpisu. S podpisom vpisnice se oseba obveže, da bo ravnala v skladu s tem Pravilnikom. Član plača članarino za obdobje enega leta, višina članarine pa je določena v ceniku.

Člani do 18. leta starosti in brezposelne osebe so članarin oproščeni. Član, ki uveljavlja pravico do oprostitve članarine zaradi brezposelnosti, dokaže svoj status brezposelne osebe z ustreznim uradnim dokumentom. Študent dokazuje svoj status z ustreznim uradnim dokumentom.

Vpis z e-vpisnico: Izpolnete e-vpisnico, nato ob vašem prvem obisku pri nas podpišete izpolnjeno vpisnico in prejmete člansko izkaznico.

Varstvo osebnih podatkov: Z izpolnitvijo obrazca se strinjam, da Knjižnica Brežice moje osebne podatke v času članstva uporablja za potrebe knjižnice v skladu z ZVOP-1 in uredbo GDPR.