Projekti in dejavnosti mladinskega oddelka:

Kristjan

Čarobni svet preteklosti

Čarobni svet preteklosti je kviz za učence 9. razredov. V pripravi na kviz učenci preberejo vsaj 5 ljudskih del in se seznanijo z glavnimi značilnostmi ljudskega slovstva. Projekt je namenjen povezovanju šol in knjižnice pri posredovanju znanj in informacij učencem. Le-ti ob reševanju kviza obnovijo tudi poznavanje knjižnice in postavitve knjižničnih virov.

Reševanje kviza organiziramo skozi celo šolsko leto.

Izvajalka: Andreja Dvornik

 

Kako dobro poznam H. C. Andersena?

Na kviz o pravljičarju H. C. Andersenu se z branjem Andersenovih pravljic in spoznavanjem njegovega življenja pripravijo učenci 4. in 5. razredov. Učenci znotraj razreda tekmujejo v poznavanju življenja in vsebine del največjega svetovnega pravljičarja.

Reševanje kviza organiziramo skozi vse leto, največkrat pa konec marca oziroma v začetku aprila, ko na rojstni dan H. C. Andersena praznujemo dan mladinske književnosti.

Izvajalka: Andreja Dvornik

 

Pravljične urice in vrtec na obisku

Pravljične urice so bibliopedagoška oblika, s katero otroke uvajamo v svet pravljic in spodbujamo bralne navade v predšolskem obdobju. Namenjene so otrokom iz vrtcev in otrokom prvega triletja osnovnih šol. Potekajo vsak dan po predhodnem dogovoru z vrtcem ali šolo.


Izvajalka: Vera Muha

Prvošolčki na obisku

Prvošolčki na obisku je oblika knjižne in knjižnične vzgoje za prvošolčke osnovnih šol, kjer otroci spoznavajo knjižnico in knjige. Obisk vključuje predstavitveni ogled knjižnice. Otrokom razložimo osnovne pojme kot so knjižnica, knjigarna, razložimo jim, kaj pomeni knjigo kupiti in kaj knjigo izposoditi. Predstavimo jim različne oblike leposlovja, ki se nahajajo v knjigah (pravljica, ljudska pripovedka, pesmica, uganka). Pokažemo jim tudi različne poučne knjige in neknjižno gradivo, primerno njihovi starosti. Pogovorimo se o ravnanju s knjigami in o obnašanju v knjižnici. Obisk zaključimo s pravljico, ki jo otroci nadgradijo z risbicami. Pogosto srečanje prilagodimo različnim temam. Po dogovoru otrokom ponudimo družabne igre.


Izvajalka: Vera Muha

Knjižna in knjižnična vzgoja

Gre za obliko bibliopedagoškega dela, kjer sistematično in starostni stopnji primerno usposabljamo učence za samostojne uporabnike knjižnice. Vsak razred naj bi vsaj enkrat letno organizirano obiskal splošno knjižnico.

Učence seznanimo s knjižnico ter s postavitvijo knjižničnega gradiva. Predstavimo raznolikost knjižničnega gradiva, poiščemo police, kjer se nahajajo knjige, primerne njihovi starosti, pogovorimo se o ravnanju s knjigami in o obnašanju v knjižnici. Obisk učencev 1. triade osnovne šole zaključimo s pravljico, ki jo lahko nadgradimo z risbico. Učencem 2. in 3. triade osnovne šole predstavimo še enostavnejši način iskanja po računalniškem sistemu COBISS/OPAC in iskanje knjižničnega gradiva v knjižnici. Obisk zaključimo z uporabo v praksi. Po dogovoru pripravimo tudi tematski kviz. Otroci med odgovarjanjem na vprašanja spoznavajo različne vire informacij.

 

Izvajalka: Vera Muha

 

Mini Bologna

Razstava mladinskih knjig v tujih jezikih je namenjena predšolskim in osnovnošolskim otrokom kot informacija o obstoju tujejezičnih kultur, jezikov in pisav.
Ponujamo:

 • ogled stalne razstave z bibliopedagoško uro v Knjižnici Brežice vsak dan po predhodnem dogovoru z vrtcem ali šolo,
 • gostovanje z razstavo po drugih knjižnicah, vrtcih in šolah po predhodnem dogovoru.
 
Izvajalka: mag. Sabina Stanič

Bralna mavrica

Bralna mavrica je bralni program, ki ga organizira knjižnica v sodelovanju z vrtci in osnovnimi šolami brežiške občine. V program so vključeni predšolski otroci in otroci 1., 2. in 3. razredov osnovnih šol brežiške občine.

Program spodbuja družinsko branje in družinski obisk knjižnice, pa tudi povezovanje med knjižnico, vrtci in šolami. Branje knjig otrokom in pogovori ob njih so bogata dota, ki jo lahko starši poklonijo svojim otrokom. Naj obisk knjižnice postane kulturni dogodek za vso družino.

POTEK:

 • Če otrok ni član knjižnice, to stori pri knjižničarju na centralnem pultu ob prvem obisku knjižnice. Vpis je brezplačen.
 • Otrok si ob vsakem obisku knjižnice izbere dve slikanici: eno slikanico po lastni izbiri (vsebino doma ilustrira) in eno iz seznama (pri knjižničarju dobi vprašanje, na katerega doma, ko prebere slikanico, odgovori).
 • Otrok ob prvem obisku prejme tudi izkaznico, kjer zbira žige. Za osvojitev priznanja jih mora zbrati šest.
 • Za pridobitev priznanja otrok prebere 6 knjig, od tega 3 po lastnem izboru (vsebino ilustrira) in 3 iz seznama (odgovori na vprašanja). Žig dobi vsakič, ko prinese v knjižnico risbico oz. odgovor. Ko zbere otrok vseh 6 žigov, pusti izpolnjeno izkaznico v knjižnici. Priznanja bodo podeljena na majski zaključni prireditvi.
 • Ilustracije bomo skozi šolsko leto razstavljali na oglasni deski na oddelku za mladino v brežiški knjižnici. Po dogovoru lahko otroci eno slikanico predstavijo svojim vrstnikom v vrtcu/šoli (predstavitev ni pogoj za sodelovanje v programu).

 

Izvajalki: Vera Muha, Andreja Dvornik

Predstave za otroke

Za popestritev dela z otroki občasno vabimo v goste tudi lutkovna in druga gledališča. V dopoldanskem času potekajo organizirane predstave za vrtce in osnovne šole brežiške občine, popoldanska predstava pa je namenjena vsem ostalim otrokom. Otroci jih z veseljem obiskujejo.

 
Izvajalka: Vera Muha

 

Rastem s knjigo

Slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu - projekt poteka v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za šolstvo in šport in Zvezo splošnih knjižnic. Vsi učenci 7. razredov devetletke v okviru pouka obiščejo splošno knjižnico, kjer jim knjižničarji predstavimo delovanje knjižnice in podelimo knjigo. Projekt je del sistematične podpore razvoja bralne kulture.

V šolskem letu 2014/2015 bodo sedmošolci prejeli knjigo Slavka Pregla, ODPRAVA ZELENEGA ZMAJA (Beletrina, 2013).

Knjižna darila preteklih let:

 • Vinko Möderndorfer: Kot v filmu (2013/2014),
 • Tadej Golob: Zlati zob (2012/2013),
 • Desa Muck: Blazno resno o šoli (2011/2012),
 • Tone Pavček: Majnice (2010/2011),
 • Dušan Čater: Pojdi z mano (2009/2010),
 • Ervin Fritz: Vrane (2008/2009),
 • Slavko Pregl: Spričevalo (2007/2008),
 • Neli Kodrič: Na drugi strani (2006/2007).

 

Izvajalka: Vera Muha

Knjižne in tematske razstave

Pripravljamo tematske in literarne razstave, s katerimi otroke in starše opozarjamo na gradivo, ki ga na knjižnih policah morda niso opazili.

 
Izvajalka: Andreja Dvornik

Kekčeva bralna pot

S projektom želimo k branju spodbuditi skupino uporabnikov s posebnimi potrebami in jih motivirati za obiskovanje knjižnice. Pri prvem obisku se vsi udeleženci vpišejo v knjižnico in prejmejo člansko izkaznico. Ob vsakem obisku knjižnice najprej vrnejo knjigo, nato pa si izposodijo knjigo naslednjega branja. Na ta način jih navajamo na samostojno uporabo knjižnice.

Varovanci VDC-ja in učenci OŠPP-ja so projekt vzeli zelo resno, vestno berejo knjige, svoja razmišljanja pa predstavljajo skozi risbe ali kratke prispevke. Radi obiskujejo knjižnico in so veseli, da so njeni člani.

 
Izvajalka: Vera Muha

Franceta Prešerna knjižnični žur

Franceta Prešerna knjižnični žur je projekt, ki združuje spoznavanje Franceta Prešerna in usposabljanje osnovnošolcev v samostojne uporabnike splošne knjižnice. Projekt je namenjen razvoju informacijske pismenosti učencev osmega razreda devetletke ter čim boljšemu sodelovanju osnovnošolskih knjižnic z osrednjo splošno knjižnico. Učenci prejmejo domiselne vprašalnike, ki vključujejo vprašanja o Prešernovem življenju in delu. Z iskanjem odgovorov odkrivajo različne informacijske vire.

Reševanje kviza organiziramo decembra (ob Ta veselem dnevu kulture) in februarja (ob kulturnem prazniku). Takrat namreč praznujemo rojstvo oziroma smrt velikega slovenskega pesnika.

Izvajalka: Andreja Dvornik

 

Lov za knjižnim zakladom

KDO?

Učenci od 4. do 9. razreda.

KJE?

V Knjižnici Brežice.

KDAJ?

Celo leto.

KAKO?

 • Berete knjige po lastni izbiri (izbor prilagodite starosti), različne avtorje in različne knjižne zbirke (največ 2 deli istega avtorja/iste knjižne zbirke).
 • Po branju v kratkem sestavku napišete: Ali vam je bila prebrana knjiga všeč ali ne? Kaj vam je bilo všeč in kaj ne? Zakaj bi jo predlagali vrstnikom in zakaj ne? Dodate kratko obnovo.
 • Na mladinskem oddelku prejmete dnevnik branja, kamor vpisujete naslove prebranih knjig in njihove avtorje. Za vsako prebrano knjigo in napisan sestavek prejmete žig.

Za 3 prebrane knjige prejmete     Za 6 prebranih knjig vas nagradimo
podstavek za mobitel                 z etuiem za mobitel

                  tl_files/FotoGalerije/logo in povezave/podstavek.jpg                            tl_files/FotoGalerije/logo in povezave/moski.jpgtl_files/FotoGalerije/logo in povezave/zenski.jpg

 

Lov za knjižnim zakladom je namenjen otrokom od 4. do 9. razreda. Cilj knjižnega programa je spodbujanje in motivacija k branju.

Zavedamo se, da pri tej starostni skupini začne upadati interes za branje in obiskovanje knjižnice. Zato tokrat bralce k branju spodbujamo z nagradami.

 

Izvajalki: Vera Muha in Andreja Dvornik

Informacije

Vera Muha, vera.muha@knjiznica-brezice.si
Andreja Dvornik, andreja.dvornik@knjizica-brezice.si

telefon: 07/49 62 649, 07/49 62 645