Koledar dogodkov

Dogodki, ki so se odvili po smrti akademika Jožeta Toporišiča, in pred uradnim začetkom Toporišičevega leta:

 • 18. 12. 2014 ob 19.00, Mostec, Civilna pobuda v spomin doktorju Jožetu Toporišiču Mostec: Spominski večer v brodarski hiši na Mostecu.
 • 5. 2. 2015 ob 18.00, Brežice, Knjižnica Brežice: Toporišič - prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 2015 (za širšo javnost); Knjižnica Brežice in dijaki Gimnazije Brežice.
 • 9. 2. 2015 ob 8.00 in 9.40, Brežice, Knjižnica Brežice: Toporišič - prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 2015 (za dijake Gimnazije Brežice, 2 izvedbi); Knjižnica Brežice in dijaki Gimnazije Brežice.
 • 3. 3. 2015 ob 10.00, Brežice, Knjižnica Brežice: Toporišič - prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 2015 (za stanovalce Doma upokojencev Brežice); Knjižnica Brežice in dijaki Gimnazije Brežice.
 • 14. 4. 2015, Brežice, Posavski muzej Brežice: prvi sestanek in ustanovitev programskega odbora Toporišičevo leto.
 • 5. 6. 2015, Brežice, Knjižnica Brežice in Gimnazija Brežice: obisk gostov iz Avstrije v sklopu Unescovega projekta Jezik nas povezuje.
 • 12. 6. 2015, Brežice in Mostec; vas Mostec, Posavski muzej Brežice, Knjižnica Brežice: obisk zaposlenih z Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani.
 • 26. 6. 2015, Brežice, Posavski muzej Brežice: podoba Jožeta Toporišiča in kratki biografski podatki so uvrščeni na dopolnjeno razstavo Pod devetimi zastavami: Posavje 1900-1990, obdobje 1950-1990: Posavski obrazi v Posavskem muzeju Brežice.
 • 5. 10. 2015, Dobova, Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova: Kulturni dan na temo Jože Toporišič in materni jezik.

 

Dogodki, ki so se odvili v Toporišičevem letu:

 • 12. 10. 2015 ob 17.00, Dobova, Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova: tiskovna konferenca in slovesno preimenovanje Osnovne šole Dobova v Osnovno šolo dr. Jožeta Toporišiča Dobova; slavnostni govornik akademik prof. dr. Matjaž Kmecl.
 • 13. 10. 2015 ob 9.00, Pišece: Pleteršnikovi dnevi - Spomin na Jožeta Toporišiča.
 • 13. 10. 2015 ob 18.00, Ljubljana, Knjižnica Otona Župančiča: Pogovorni večer v KOŽi besede in TOPORIŠIČEVE ZGOŠČENKE.
 • 19. 10. 2015 ob 12.00, Ljubljana, NUK: Tiskovna konferenca ob predaji akademikove zapuščine.
 • 19. 10. 2015-28. 11. 2015, Ljubljana, Knjižnica Bežigrad: Biografska razstava Jože Toporišič.
 • 27. 10. 2015, Brežice, Posavski muzej Brežice: Uradna razglasitev Toporišičevega leta na proslavi ob občinskem prazniku - v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice razglasil Primož Kozmus.
 • 11. 11. 2015 ob 17.00, Ljubljana, Knjižnica Bežigrad: Predvajanje dokumentarnega filma Toporišič: Samotni hodec skozi neprijazni čas.
 • 19. 11. 2015-30. 1. 2016, Ljubljana, NUK: Razstava POLJUB Z JEZIKOM: slovnice in slovarji slovenskega jezika od začetkov do danes.
 • 20. 11. 2015, Hrastnik, Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik: Projekt Toporišičevo leto, v izvedbo katerega so bili vključeni učenci devetega razreda tamkajšnje osnovne šole.
 • 17. 12. 2015-27. 1. 2016 ob 18.00, Ljubljana, NUK: Ciklus predavanj SPLETNA ORODJA ZA BOLJŠO SLOVENŠČINO, in sicer:

       - 17. 12. 2015: Miro Romih - Družina spletnih orodij za slovenski jezik,
       - 13. 1. 2016: Ivan Kanič - Terminološki izzivi na primeru bibliotekarstva in informatike,
       - 20. 1. 2016: FRAN - slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša,
       - 27. 1. 2016: Portal spletnih jezikovnih virov in druga jezikovna infrastruktura
                       za slovenski jezik zavoda za uporabno slovenistiko Trojina.

 • 6. 2. 2016 ob 18.00, Brežice, Dom kulture Brežice: Osrednja proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 2016 posvečena Toporišiču; podelitev priznanj in odličij Zveze kulturnih društev Brežice za leto 2015; slavnostni govornik dr. Tomaž Toporišič.
 • 18. 2. 2016 ob 18.00, Brežice, Knjižnica Brežice: Irena Potočar Papež - predstavitev priročnika JEZIKOVNA ODLIČNOST.
 • 2. 3. 2016, Brežice, Knjižnica Brežice: drugi sestanek programskega odbora Toporišičevo leto.
 • 3. 3. 2016, Ljubljana, NUK: prvi sestanek ambasadorjev Toporišičevega leta v Ljubljani.
 • 8. 3. 2016 ob 18.00, Brežice, Knjižnica Brežice: Uvod, prvi vtis, velika in mala začetnica; jezikovna delavnica z Ireno Potočar Papež.
 • 15. 3. 2016 ob 18.00, Brežice, Knjižnica Brežice: Ločila, tujke, jezikovni bonton; jezikovna delavnica z Ireno Potočar Papež.
 • 19. 3. 2016 ob 10.00, Mostec, pri Toporišičevih na Mostecu 15: Odkritje spominske plošče na akademikovi rojstni hiši; slavnostni govorec akademik Tadej Bajd, predsednik SAZU.
 • 22. 3. 2016 ob 18.00, Brežice, Knjižnica Brežice: Netiketa (pisanje elektronskih sporočil), besedilne vrste (vabilo, obvestilo ...), kreativno pisanje; jezikovna delavnica z Ireno Potočar Papež.
 • 31. 3. 2016, Kulturni bazar v Ljubljani; tema: Pismenost. Na bazarju se je predstavil Posavski muzej Brežice z delavnico Kaj je mesni krof?.
 • 14. 4. 2016 ob 12.30, Brežice, Knjižnica Brežice: Predstavitev slovarskega portala Fran; gostje: doc. dr. Nataša Jakop, dr. Peter Weiss in doc. dr. Helena Dobrovoljc.
 • 14. 4. 2016, Mostec, pri Toporišičevih na Mostecu 15: obisk župana MOL, Zorana Jankoviča, na Mostecu - postavitev obeležja v Ljubljani.
 • 14. 4. 2016 ob 18.00, Brežice, Knjižnica Brežice: Okrogla miza o jeziku Slovenščina na pragu tretjega tisočletja; gostje: doc. dr. Nataša Jakop, dr. Peter Weiss in doc. dr. Helena Dobrovoljc, moderator pogovora: David Križman.
 • 19. 4. 2016 ob 19.00, Ljubljana, Knjižnica Bežigrad: Pogovorni večer v spomin na prof. dr. Jožeta Toporišiča; Toporišičevo življenje in delo so osvetlili v pogovoru z direktorico Knjižnice Brežice mag. Teo Bemkoč, slovenistom, literarnim teoretikom in zgodovinarjem, akademikom prof. dr. Matjažem Kmeclom ter dramaturgom in predavateljem na Univerzi v Ljubljani dr. Tomažem Toporišičem.
 • 12. 5. 2016 ob 18.00, Vrhnika, Cankarjeva knjižnica Vrhnika: gostovanje s predstavo Toporišič na Cankarjevih dnevih 2016 na Vrhniki; Knjižnica Brežice v sodelovanju z Gimnazijo Brežice.
 • 24. 5. 2016, Krško, Ansat TV: snemanje oddaje Posavje na dlani - Toporišičevo leto; gostje: Terezija Toporišič, Irena Majce, Alenka Černelič Krošelj in mag. Tea Bemkoč.
 • 26. 6. 2016 ob 17.00, Brežice, Posavski muzej Brežice: tretji sestanek programskega odbora Toporišičevo leto; pridružili so se nam tudi Toporišičevi ambasadorji v Ljubljani.
 • 26. 6. 2016 ob 19.00, Brežice, Posavski muzej Brežice: odprtje Razstave v razstavi: Posavski obrazi: Jezikoslovec in akademik Jože Toporišič; na dan muzeja.
 • 13. 9. 2016 ob 13.00, Pišece, Slavistično društvo Posavja: Odprtje jezikoslovne poti Korenine jezika.
 • 13. 9. 2016 ob 18.00, Pišece, Društvo za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maks Pleteršnik Pišece: Pleteršnikovi dnevi 2016 - predstavitev zbornika Toporišičevo leto.
 • 5. 10. 2016 ob 11.00, Brežice, Gimnazija Brežice: poimenovanje učilnic slovenskega jezika po akademiku Jožetu Toporišiču in slovaropiscu Maksu Pleteršniku.
 • 11. 10. 2016 ob 15.00, Brežice, Posavski muzej Brežice: posvet Zaključek Toporišičevega leta.
 • 11. 10. 2016 ob 18.00, Brežice, Knjižnica Brežice: proslava ob 70. obletnici delovanja knjižnice v Brežicah, združena z zaključkom Toporišičevega leta in 90-letnico Toporišičevega rojstva.

 

Dogodki po uradnem izteku Toporišičevega leta:

 • 10.-12. 11. 2016, Ljubljana in Posavje: 35. mednarodni simpozij Toporišičeva Obdobja, ki ga pripravlja Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
 • SAZU in ZRC SAZU pripravljata razstavo »Neznani Toporišič«; sodelovanje doc. dr. Helene Dobrovoljc in dr. Tomaža Toporišiča.
 • 18. 10. 2017, Foersterjev vrt pri Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani: Odkritje spominskega obeležja akademiku Toporišiču.
 
Koledar sproti dopolnjujemo.
Spremljajte nas tudi na Facebook profilu TOPORIŠIČEVO LETO.