Interlibrary Loan

Medknjižnična izposoja je knjižnična storitev, ki zagotavlja splošno dostopnost knjižničnega gradiva. Iz drugih knjižnic lahko naročimo gradivo, ki je v Knjižnici Brežice trenutno izposojeno ali ga sploh nimamo.

Medknjižnična izposoja je plačljiva storitev, ki se obračunava po veljavnem ceniku:

za enoto gradiva iz splošnih knjižnic dolenjskega območja

brezplačno

za enoto gradiva iz drugih knjižnic

7,00 EUR

naročila gradiva iz tujine

po računu dobavitelja

zamudnina za enoto na dan

0,20 EUR

fotokopije in preslikave

po računu dobavitelja