Knjižne in neknjižne novosti v Knjižnici Brežice

V nadaljevanju so napisana kratka navodila do spletnih seznamov tekoče nabavljenega knjižnega in neknjižnega gradiva po mesecih. Gradiva, ki je še v procesu nabave, si še ni mogoče izposoditi. 

Kliknite link: COBISS + Knjižnica Brežice

  1. nato kliknite Ukazno iskanje,
  2. v prazno okence vpišite ukaz: DA=201301* (mesec januar). Na koncu ukaza vpišite številko meseca, za katerega želite seznam novega knjižnega gradiva (npr. za mesec oktober DA=201310*);
  3. v okence za knjižnico vpišite/izberite SIKBRE - Knjižnica Brežice in
  4. pritisnite "POIŠČI".

Seznam nabavljenega gradiva, ki ga je sofinancirala Javna agencija za knjigo RS (JAK)