05.10.2020

(Ponedeljek)
07:30 - 11:00

Knjižničarka na obisku

Knjižničarka Andreja bo obiskala učence 3. razreda Osnovne šole Artiče.
Dogodek so poimenovali Pesnikovanje.

Knjižna in knjižnična vzgoja

Obiskali nas bodo prvošolci iz Osnovne šole Brežice.
Obisk bomo obogatili s pravljico, ponovitvijo knjižničnega bontona in še čem.

 

Maks Pleteršnik v domoznanski zbirki

 

Obiskali nas bodo dijaki 3. a-oddelka Gimnazije Brežice. Z metodo predavanja in praktičnega dela bodo spoznali sledeče:
kaj je domoznanska zbirka, njen pomen, vrste gradiva, ki jih zbiramo, označevanje domoznanskega gradiva, Jože Toporišič, Kamra, dLib.si,
Maks Pleteršnik (življenjepis, predstavitev gradiva in reševanje vprašalnikov).