18.03.2021

(Četrtek)
07:10 - 07:55

Rastem z e-viri (spletna izvedba)

Dijakom 2. a-oddelka Gimnazije Brežice bomo predstavili uporabo e-knjig in e-virov.

Rastem s knjigo za osnovnošolce (spletna izvedba)

 V spletnem okolju se bomo srečali z učenci 7. razreda Osnovne šole Globoko. Predstavili jim bomo delovanje knjižnice, jih seznanili s programom Cobiss+ in jim predstavili knjižno nagrado. Za šolsko leto 2020/2021 je bila na podlagi javnega razpisa JAK izbrana knjiga KAKO DOLG JE ČAS (avtor Mate Dolenc). Projekt je del sistematične podpore razvoja bralne kulture.