19.03.2021

(Petek)
11:00 - 12:00

Rastem s knjigo za osnovnošolce (spletna izvedba)

 V spletnem okolju se bomo srečali z učenci 7. razreda Osnovne šole Velika Dolina. Predstavili jim bomo delovanje knjižnice, jih seznanili s programom Cobiss+ in jim predstavili knjižno nagrado. Za šolsko leto 2020/2021 je bila na podlagi javnega razpisa JAK izbrana knjiga KAKO DOLG JE ČAS (avtor Mate Dolenc). Projekt je del sistematične podpore razvoja bralne kulture.