01.04.2021

(Četrtek)
07:50 - 08:55

Rastem s knjigo za srednješolce (spletna izvedba)

V spletnem okolju se bomo srečali z dijaki 1. letnika Strokovno izobraževalnega centra Brežice. Predstavili jim bomo delovanje knjižnice, jih seznanili s programom Cobiss+ in jim predstavili knjižno darilo. Za šolsko leto 2020/2021 je bila na podlagi javnega razpisa JAK izbrana knjiga PREŽIVETJE (avtor Igor Karlovšek). Projekt je del sistematične podpore razvoja bralne kulture.

Boštjan Videmšek in Samo Rugelj: Plan B (dogodek na spletu)