02.06.2021

(Sreda)
13:00 - 14:20

Pisatelj se predstavi (gostovanje)

Učenci Osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece bodo spoznavali življenje in delo Josipa Jurčiča.