Oktober 2020

(Petek)
08:20 - 11:50

Biblos

Gostovanje na Osnovni šoli Brežice in
predstavitev e-knjižnice Biblos učencem 5. razredov.

Delavnica je vsebovala tudi predstavitev namestitve programa Adobe Digital Edition
na osebni/prenosni računalnik ter namestitev aplikacije Biblos2 na mobilne naprave.

Spoznaj, varuj in ohrani igre naših prednikov

Knjižnica Brežice se bo aktivno vključila v Teden kulturne dediščine 2020. Četrtošolcem iz Osnovne šole Brežice bodo brežiške bibliotekarke predstavile stare otroške igre, ki gredo počasi že v pozabo. Preko njih bodo otroci poskušali doživeti igre, ki so se jih naši stari starši igrali, in spoznali, kako so potekale. Predstavitvi bo sledil praktični del.

Spoznaj, varuj in ohrani igre naših prednikov

Knjižnica Brežice se bo aktivno vključila v Teden kulturne dediščine 2020. Četrtošolcem iz Osnovne šole Brežice bodo brežiške bibliotekarke predstavile stare otroške igre, ki gredo počasi že v pozabo. Preko njih bodo otroci poskušali doživeti igre, ki so se jih naši stari starši igrali, in spoznali, kako so potekale. Predstavitvi bo sledil praktični del.

(Ponedeljek)
07:30 - 11:00

Knjižničarka na obisku

Knjižničarka Andreja bo obiskala učence 3. razreda Osnovne šole Artiče.
Dogodek so poimenovali Pesnikovanje.

Knjižna in knjižnična vzgoja

Obiskali nas bodo prvošolci iz Osnovne šole Brežice.
Obisk bomo obogatili s pravljico, ponovitvijo knjižničnega bontona in še čem.

 

Maks Pleteršnik v domoznanski zbirki

 

Obiskali nas bodo dijaki 3. a-oddelka Gimnazije Brežice. Z metodo predavanja in praktičnega dela bodo spoznali sledeče:
kaj je domoznanska zbirka, njen pomen, vrste gradiva, ki jih zbiramo, označevanje domoznanskega gradiva, Jože Toporišič, Kamra, dLib.si,
Maks Pleteršnik (življenjepis, predstavitev gradiva in reševanje vprašalnikov).

 

(Torek)
08:30 - 10:00

Spoznaj, varuj in ohrani igre naših prednikov

Knjižnica Brežice se bo aktivno vključila v Teden kulturne dediščine 2020. Učencem 3. A-oddelka Osnovne šole Brežice bodo brežiške bibliotekarke predstavile stare otroške igre, ki gredo počasi že v pozabo. Preko njih bodo otroci poskušali doživeti igre, ki so se jih naši stari starši igrali, in spoznali, kako so potekale. Predstavitvi bo sledil praktični del.

Knjižna in knjižnična vzgoja

Obiskali nas bodo prvošolci iz Osnovne šole Brežice.
Obisk bomo obogatili s pravljico, ponovitvijo knjižničnega bontona in še čem.

 

Spoznaj, varuj in ohrani igre naših prednikov

Knjižnica Brežice se bo aktivno vključila v Teden kulturne dediščine 2020. Učencem 3. B-oddelka Osnovne šole Brežice bodo brežiške bibliotekarke predstavile stare otroške igre, ki gredo počasi že v pozabo. Preko njih bodo otroci poskušali doživeti igre, ki so se jih naši stari starši igrali, in spoznali, kako so potekale. Predstavitvi bo sledil praktični del.

Maks Pleteršnik v domoznanski zbirki

 

Obiskali nas bodo dijaki 3. c-oddelka Gimnazije Brežice. Z metodo predavanja in praktičnega dela bodo spoznali sledeče:
kaj je domoznanska zbirka, njen pomen, vrste gradiva, ki jih zbiramo, označevanje domoznanskega gradiva, Jože Toporišič, Kamra, dLib.si,
Maks Pleteršnik (življenjepis, predstavitev gradiva in reševanje vprašalnikov).

 

(Sreda)
08:10 - 09:40

Spoznaj, varuj in ohrani igre naših prednikov

Knjižnica Brežice se bo aktivno vključila v Teden kulturne dediščine 2020. Učencem 3. D-oddelka Osnovne šole Brežice bodo brežiške bibliotekarke predstavile stare otroške igre, ki gredo počasi že v pozabo. Preko njih bodo otroci poskušali doživeti igre, ki so se jih naši stari starši igrali, in spoznali, kako so potekale. Predstavitvi bo sledil praktični del.

Maks Pleteršnik v domoznanski zbirki

 

Obiskali nas bodo dijaki 3. b-oddelka Gimnazije Brežice. Z metodo predavanja in praktičnega dela bodo spoznali sledeče:
kaj je domoznanska zbirka, njen pomen, vrste gradiva, ki jih zbiramo, označevanje domoznanskega gradiva, Jože Toporišič, Kamra, dLib.si,
Maks Pleteršnik (življenjepis, predstavitev gradiva in reševanje vprašalnikov).

 

Knjižna in knjižnična vzgoja

Obiskali nas bodo prvošolci iz Osnovne šole Brežice.
Obisk bomo obogatili s pravljico, ponovitvijo knjižničnega bontona in še čem.

 

Spoznaj, varuj in ohrani igre naših prednikov

Knjižnica Brežice se bo aktivno vključila v Teden kulturne dediščine 2020. Učencem 3. C-oddelka Osnovne šole Brežice bodo brežiške bibliotekarke predstavile stare otroške igre, ki gredo počasi že v pozabo. Preko njih bodo otroci poskušali doživeti igre, ki so se jih naši stari starši igrali, in spoznali, kako so potekale. Predstavitvi bo sledil praktični del.

(Četrtek)
07:30 - 09:05

Spoznaj, varuj in ohrani igre naših prednikov

Knjižnica Brežice se bo aktivno vključila v Teden kulturne dediščine 2020. Prvošolcem iz Osnovne šole Cerklje ob Krki bodo brežiške bibliotekarke predstavile stare otroške igre, ki gredo počasi že v pozabo. Preko njih bodo otroci poskušali doživeti igre, ki so se jih naši stari starši igrali, in spoznali, kako so potekale. Predstavitvi bo sledil praktični del.