Knjižničarka na obisku

-

Knjižničarka Andreja bo obiskala učence 3. razreda Osnovne šole Artiče.
Dogodek so poimenovali Pesnikovanje.

Pojdi nazaj

Avgust 2021

(Sobota)
09:00 - 12:00

Festival DOJIVA SE 2021 v Brežicah

Več informacij o programu festivala v Brežicah in ostalih 21 krajih po Sloveniji
najdete na www.dojiva.se in/ali pri organizatorkah festivala.