Pomlad na tržnici (v sodelovanju s Komunalo Brežice)

-

Pojdi nazaj

Marec 2021

(Četrtek)
09:00 - 10:40

Zakladi domačega kraja (gostovanje)

Obiskali bomo učence Osnovne šole Bizeljsko in spoznavali gradivo, vključeno v našo posebno zbirko Domoznanstvo. Predstavili jim bomo kakšno brežiško osebo (športniki, pevci, igralci …), kraje, kulturne iz druge posebnosti, zgodovino itd. večji poudarek pri izbiri predstavljenih vsebin pa bomo namenili okolju šole, iz katere učenci prihajajo.

(Petek)
08:00 - 13:00

Rastem s knjigo za osnovnošolce (gostovanje)

 Obiskali bomo učence petih oddelkov 7. razreda Osnovne šole Brežice. Predstavili jim bomo delovanje knjižnice, jih seznanili s programom Cobiss+ in jim predstavili ter podarili knjižno nagrado. Za šolsko leto 2020/2021 je bila na podlagi javnega razpisa JAK izbrana knjiga KAKO DOLG JE ČAS (avtor Mate Dolenc). Projekt je del sistematične podpore razvoja bralne kulture.

(Ponedeljek)
07:10 - 07:55

Rastem z e-viri (spletna izvedba)

Dijakom 2. d-oddelka Gimnazije Brežice bomo predstavili uporabo e-knjig in e-virov.

Rastem s knjigo za srednješolce (spletna izvedba)

V spletnem okolju se bomo srečali z dijaki 1. letnika Strokovno izobraževalnega centra Brežice. Predstavili jim bomo delovanje knjižnice, jih seznanili s programom Cobiss+ in jim predstavili knjižno darilo. Za šolsko leto 2020/2021 je bila na podlagi javnega razpisa JAK izbrana knjiga PREŽIVETJE (avtor Igor Karlovšek). Projekt je del sistematične podpore razvoja bralne kulture.

(Sreda)
07:45 - 08:30

Franceta Prešerna knjižnični žur (gostovanje)

Obiskali bomo učence 8. razreda Osnovne šole Artiče. S pomočjo različnih informacijskih virov bodo reševali domiselne vprašalnike, ki vključujejo vprašanja o Prešernovem življenju in delu. Hkrati jih bo knjižničarka usmerila v samostojne uporabnike knjižnice.

Ljudsko slovstvo (gostovanje)

Devetošolcem Osnovne šole Artiče bomo predstavili slovensko ljudsko slovstvo; tudi na način kviza.

Ljudsko slovstvo (gostovanje)

Devetošolcem Osnovne šole Artiče bomo predstavili slovensko ljudsko slovstvo; tudi na način kviza.

Franceta Prešerna knjižnični žur (gostovanje)

Obiskali bomo učence 8. razreda Osnovne šole Artiče. S pomočjo različnih informacijskih virov bodo reševali domiselne vprašalnike, ki vključujejo vprašanja o Prešernovem življenju in delu. Hkrati jih bo knjižničarka usmerila v samostojne uporabnike knjižnice.