Rastem s knjigo za srednješolce (spletna izvedba)

-

V spletnem okolju se bomo srečali z dijaki 1. letnika Gimnazije Brežice. Predstavili jim bomo delovanje knjižnice, jih seznanili s programom Cobiss+ in jim predstavili knjižno darilo. Za šolsko leto 2020/2021 je bila na podlagi javnega razpisa JAK izbrana knjiga PREŽIVETJE (avtor Igor Karlovšek). Projekt je del sistematične podpore razvoja bralne kulture.

Pojdi nazaj

Februar 2021

(Petek)
08:00 - 09:00

Knjižničarka na spletnem obisku

Skladno z veljavnimi epidemiološkimi razmerami v Knjižnici Brežice utiramo nove poti sodelovanj. Knjižničarka je preko spleta obiskala tretje- in četrtošolce Osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece in skupaj so obeležili Prešernov dan. Prisluhnili so pravljici o življenju našega največjega slovenskega pesnika, doktorja Franceta Prešerna, recitaciji Povodnega moža, skupaj pa so rešili tudi učni list o Francetu Prešernu, njegovih delih, po njem poimenovanih kulturnih dediščinah v Sloveniji in se pogovorili o njegovem pomenu za slovenski narod. Ogledali so si tudi projekcijo in tako utrdili pridobljeno znanje. 

(Torek)
12:15 - 13:15

Mini Bologna (spletna izvedba)

Razstava mladinskih knjig v tujih jezikih je otrokom namenjena kot informacija o obstoju tujejezičnih kultur, jezikov in pisav.
V spletnem okolju smo jo spoznavali z učenci 6. razreda Osnovne šole Brežice.

(Sreda)
10:20 - 11:00

Mini Bologna (spletna izvedba)

Razstava mladinskih knjig v tujih jezikih je otrokom namenjena kot informacija o obstoju tujejezičnih kultur, jezikov in pisav.
V spletnem okolju smo jo spoznavali z učenci 6. razreda Osnovne šole Brežice.

(Petek)
09:00 - 11:00

Mini Bologna (spletna izvedba)

Razstava mladinskih knjig v tujih jezikih je otrokom namenjena kot informacija o obstoju tujejezičnih kultur, jezikov in pisav.
V spletnem okolju smo jo spoznavali z učenci 6. razreda Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova.

Mini Bologna (spletna izvedba)

Razstava mladinskih knjig v tujih jezikih je otrokom namenjena kot informacija o obstoju tujejezičnih kultur, jezikov in pisav.
V spletnem okolju smo jo spoznavali z učenci 6. razreda Osnovne šole Brežice.

Mini Bologna (spletna izvedba)

Razstava mladinskih knjig v tujih jezikih je otrokom namenjena kot informacija o obstoju tujejezičnih kultur, jezikov in pisav.
V spletnem okolju smo jo spoznavali z učenci 6. razreda Osnovne šole Brežice.