Rastem s knjigo za srednješolce (spletna izvedba)

-

V spletnem okolju se bomo srečali z dijaki 1. letnika Gimnazije Brežice. Predstavili jim bomo delovanje knjižnice, jih seznanili s programom Cobiss+ in jim predstavili knjižno darilo. Za šolsko leto 2020/2021 je bila na podlagi javnega razpisa JAK izbrana knjiga PREŽIVETJE (avtor Igor Karlovšek). Projekt je del sistematične podpore razvoja bralne kulture.

Pojdi nazaj

Marec 2021

(Sreda)
10:30 - 12:00

Zakladi domačega kraja (spletna izvedba)

V spletnem okolju bomo z učenci Osnovne šole Artiče spoznavali gradivo, vključeno v našo posebno zbirko Domoznanstvo. Predstavili jim bomo kakšno brežiško osebo (športniki, pevci, igralci …), kraje, kulturne iz druge posebnosti, zgodovino itd. večji poudarek pri izbiri predstavljenih vsebin pa bomo namenili okolju šole, iz katere učenci prihajajo.

(Četrtek)
18:00 - 19:15

Aljoša Bagola: Kako izgoreti in vzeti življenje v svoje roke (dogodek na spletu)

(Četrtek)
17:00 - 17:40

Po Sloveniji s popotnikom Jakom (dogodek na spletu)

(Četrtek)
07:10 - 07:55

Rastem z e-viri (spletna izvedba)

Dijakom 2. a-oddelka Gimnazije Brežice bomo predstavili uporabo e-knjig in e-virov.

Rastem s knjigo za osnovnošolce (spletna izvedba)

 V spletnem okolju se bomo srečali z učenci 7. razreda Osnovne šole Globoko. Predstavili jim bomo delovanje knjižnice, jih seznanili s programom Cobiss+ in jim predstavili knjižno nagrado. Za šolsko leto 2020/2021 je bila na podlagi javnega razpisa JAK izbrana knjiga KAKO DOLG JE ČAS (avtor Mate Dolenc). Projekt je del sistematične podpore razvoja bralne kulture.

(Petek)
11:00 - 12:00

Rastem s knjigo za osnovnošolce (spletna izvedba)

 V spletnem okolju se bomo srečali z učenci 7. razreda Osnovne šole Velika Dolina. Predstavili jim bomo delovanje knjižnice, jih seznanili s programom Cobiss+ in jim predstavili knjižno nagrado. Za šolsko leto 2020/2021 je bila na podlagi javnega razpisa JAK izbrana knjiga KAKO DOLG JE ČAS (avtor Mate Dolenc). Projekt je del sistematične podpore razvoja bralne kulture.

(Ponedeljek)
13:25 - 14:15

Rastem z e-viri (spletna izvedba)

Dijakom 2. b-oddelka Gimnazije Brežice bomo predstavili uporabo e-knjig in e-virov.

Literarni večer ob začetku PBS 2021 z Brino Svit (dogodek na spletu)

(Torek)
09:40 - 10:30

Rastem z e-viri (spletna izvedba)

Dijakom 2. letnika Ekonomske in trgovske šole Brežice bomo predstavili uporabo e-knjig in e-virov.

Rastem z e-viri (spletna izvedba)

Dijakom 2. c-oddelka Gimnazije Brežice bomo predstavili uporabo e-knjig in e-virov.

Rastem z e-viri (spletna izvedba)

Dijakom 2. letnika Ekonomske in trgovske šole Brežice bomo predstavili uporabo e-knjig in e-virov.

(Sreda)
07:45 - 09:30

Kako dobro poznam Andersena? (gostovanje)

Obiskali bomo učence 5. razreda Osnovne šole Artiče.
Znotraj razreda bodo tekmovali v poznavanju življenja in vsebine del največjega svetovnega pravljičarja H. C. Andersena.

Rastem s knjigo za osnovnošolce (gostovanje)

 Obiskali bomo učence 7. razreda Osnovne šole Artiče. Predstavili jim bomo delovanje knjižnice, jih seznanili s programom Cobiss+ in jim predstavili ter podarili knjižno nagrado. Za šolsko leto 2020/2021 je bila na podlagi javnega razpisa JAK izbrana knjiga KAKO DOLG JE ČAS (avtor Mate Dolenc). Projekt je del sistematične podpore razvoja bralne kulture.

Rastem s knjigo za osnovnošolce (gostovanje)

 Obiskali bomo učence 7. razreda Osnovne šole Artiče. Predstavili jim bomo delovanje knjižnice, jih seznanili s programom Cobiss+ in jim predstavili ter podarili knjižno nagrado. Za šolsko leto 2020/2021 je bila na podlagi javnega razpisa JAK izbrana knjiga KAKO DOLG JE ČAS (avtor Mate Dolenc). Projekt je del sistematične podpore razvoja bralne kulture.

(Četrtek)
08:00 - 09:00

Rastem s knjigo za osnovnošolce (gostovanje)

 Obiskali bomo učence 7. razreda Osnovne šole Bizeljsko. Predstavili jim bomo delovanje knjižnice, jih seznanili s programom Cobiss+ in jim predstavili ter podarili knjižno nagrado. Za šolsko leto 2020/2021 je bila na podlagi javnega razpisa JAK izbrana knjiga KAKO DOLG JE ČAS (avtor Mate Dolenc). Projekt je del sistematične podpore razvoja bralne kulture.