Knjižnica Brežice ima knjigomat za vračilo knjižničnega gradiva

V četrtek, 15. junija 2017, smo v Knjižnici Brežice občankam in občanom v uporabo predali knjigomat za vračilo knjižničnega gradiva.

Direktorica brežiške knjižnice, mag. Tea Bemkoč, se je v nagovoru navezala na uvodoma izvedeno skladbo Urbana Lutmana in Matije Koritnika iz dua Batista Cadillac. Besede »minevajo ure in ure, dnevi in leta« vsekakor veljajo tudi za Knjižnico Brežice, ki je letos vstopila v osmo desetletje povojnega delovanja.

Knjižnica je vseskozi vztrajno rasla in se razvijala. Začetne listkovne kataloge in sezname je na tej poti nadomestila elektronska oblika. Knjižnica Brežice je bila četrta knjižnica v Sloveniji, ki je uvedla samostojno evidentiranje gradiva s pomočjo knjigomata in tehnologije RFID. Tako je leta 2008 postala naprednejša in še prijaznejša do svojih članov in uporabnikov vseh starostnih skupin.

Slednje bomo negovali in nadgrajevali z včeraj predanim knjigomatom za vračilo knjižničnega gradiva v uporabo. Občankam in občanom bo ta knjigomat ob vstopu v knjižnico omogočal takojšnjo vrnitev izposojenega gradiva, zagotavljal bo zasebnost in krajšal čakalne vrste. Njegova uporaba je preprosta in hitra, o čemer so se lahko prepričali prisotni na včerajšnjem dogodku. Delavci bomo tako lahko več časa namenili strokovnemu delu, svetovanju in pomoči uporabnikom.

Knjigomat bodo uporabniki junija 2017 lahko uporabljali v odpiralnem času Knjižnice Brežice. Od julija 2017 naprej bo na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu; tudi po zaprtju ustanove in med prazniki. Izven odpiralnega časa si bodo uporabniki avtomatska drsna vrata za vstop v knjižnično preddverje in dostop do knjigomata odprli s člansko izkaznico.

Željo po knjigomatu za vračilo gradiva so uporabniki izrazili pisno ali ustno – v anketi ali ob drugih priložnostih ter izpostavili njegove prednosti. Na slednje sta v nagovorih opozorili tudi direktorica brežiške knjižnice in podžupanja občine Brežice, gospa Katja Čanžar. Veseli ju, da smo s skupnimi močmi želje uporabnikov po knjigomatu za vračilo knjižničnega gradiva uresničili še pred oziroma z začetkom letošnjega poletnega odpiralnega časa knjižnice ter tako zagotovili vračilo tudi v času šolskih počitnic oziroma dopustov, ki so pred vrati.

Nakup knjigomata smo v Knjižnici Brežice uresničili s pomočjo Občine Brežice, lastnimi in sponzorskimi sredstvi podjetij: HESS, Krka, Trgovina Bibo, AFP in NEK. Za uporabo ga je usposobil zunanji izvajalec Stanko Petrič iz podjetja Comp.ing.

Še naprej bomo izpolnjevali poslanstvo naše ustanove ter sledili razvojni viziji. Knjigomat za izposojo knjižničnega gradiva pa kmalu nadomestili s sodobnejšim knjigomatom.

 

Mateja Kus, odnosi z javnostmi

Pojdi nazaj